G6031 Publikace výsledků bakalářské práce

Přírodovědecká fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Knížek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Vlastní výsledky závěrečné práce studenta.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/200, pouze zareg.: 0/200
Mateřské obory/plány
předmět má 31 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student samostatně zpracuje výsledky bakalářské práce do odborného článku, který bude publikován v některém z odborných periodik.
Osnova
  • Výběr vhodného odborného periodika podle tématu bakalářské práce, student si vyhledá sám periodikum (po konzultaci se svým školitelem);
  • Příprava odborného článku v rozsahu a formě požadované redakcí daného časopisu;
  • Recenzní řízení a následná publikace v odborném periodiku
Literatura
    doporučená literatura
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Vlastní tvůrčí činnost při tvorbě odborné publikace a následné recenzní řízení.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen výhradně po opublikovaní odborného příspěvku a to základě vložení citačního záznamu do publikační databáze ISu s převodem do RIV.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.