Bi8761 Úvod do terénní zoologie bezobratlých

Přírodovědecká fakulta
jaro 2016
Rozsah
1/1. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Andrea Bardůnek Valigurová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Igor Malenovský, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Petr Pařil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radka Pecková, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eva Řehulková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Mária Seifertová, Ph.D. (přednášející)
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Sychra, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marie Zhai, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:50 D36/225
Předpoklady
( Bi1030 Fylog. a diver. bezobratlých && (! Bi6365 Bakalářská práce II. || ! Bi6016 Bakalářská práce II. )) || SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 21 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/21, pouze zareg.: 0/21, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/21
Jiné omezení: Určeno pouze pro studenty 1. nebo 2. ročníku Bc studia
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: použít základní terénní i laboratorní metody studia bezobratlých; použít informace o základech terénního výzkumu (kriteria výběru studijní plochy či lokality, sběr materiálu, zakládání sbírek, vytváření databází atd.);zodpovědně si vybrat téma bakalářské práce.
Osnova
  • 1. Základy faunistického výzkumu: lokalizace, výběr lokality, sběr materiálu a konzervace, zakládaní databází 2. Design terénních studií 3. Akvatické ekosystémy - tekoucí vody - metody zkoumání 4. Akvatické ekosystémy - tekoucí vody - bezobratlí mimo hmyz - ekologie, sběr materiálu, konzervace 5. Akvatické ekosystémy - tekoucí vody - hmyz - ekologie, sběr materiálu, konzervace 6. Akvatické ekosystémy - stojaté vody - metody zkoumání 7. Výzkum vodní makro a meiofauny na příkladu pramenišť - metody zkoumání 8. Terestrické ekosystémy - malakozoologická problematika - ekologie, sběr materiálu, konzervace 9. Terestrické ekosystémy - arachnologická problematika - ekologie, sběr materiálu, konzervace 10. Terestrické ekosystémy - entomologická problematika - ekologie, sběr materiálu, konzervace 11. Parazité - metody zpracování jednobuněčných 12. Parazité - metody zpracování zástupců Platyhelminthes 13. Parazité - metody zpracování Nematoda a Acanthocephala
Literatura
  • Southwood TRE & Henderson PA 2000. Ecological methods. Blackwell Science, Malden
  • Winkler JR 1974. Sbírame hmyz a zakládáme entomologickou sbírku. SZN, Praha.
  • Jírovec O. a kol 1958. Zoologická technika. SPN, Bratislava.
Výukové metody
přednáška, praktické cvičení
Metody hodnocení
Úvod do terénní zoologie bezobratlých je výjimečný předmět, který byl sestaven tak, aby studentům představil všechny nejvýznamnější metody používané jednotlivými pracovními skupinami Ústavu botaniky a zoologie, které jsou specializované na bezobratlé. Proto studenti na závěr kurzu zpracovávají esej, ve které shrnují, jaké všechny metody se naučili. Pro přípravu eseje, která bude vyčerpávající, je tudíž nezbytná přítomnost na všech přednáškách a cvičeních.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.