F2050 Elektřina a magnetismus

Přírodovědecká fakulta
jaro 2017
Rozsah
4/2/0. 5 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. David Trunec, CSc. (přednášející)
Mgr. Martin Čermák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Vohánka, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. David Trunec, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 20. 2. až Po 22. 5. Út 12:00–13:50 F1,01014, Čt 14:00–15:50 F1,01014
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
F2050/01: Po 20. 2. až Po 22. 5. Po 14:00–15:50 F3,03015, J. Vohánka
F2050/02: Po 20. 2. až Po 22. 5. St 14:00–15:50 Fs1,01017, M. Čermák
F2050/03: Po 20. 2. až Po 22. 5. Po 8:00–9:50 F3,03015, M. Čermák
Předpoklady
Předpokládá se znalost vektorového počtu, diferenciálního a integrálního počtu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jedná se přednášku ze základního kurzu fyziky, je určena pro studenty prvních ročníků studia. Na konci této přednášky student získá znalosti základních zákonů elektřiny a magnetismu, bude schopen vypočítat intenzitu elektického pole a indukci magnetického pole a silové působení těchto polí na náboje. Získá základní poznatky o vzájemném působení elektrického a magnetického pole a látkového prostředí. Dále bude schopen řešit úlohy z teorie elektrických obvodů.
Osnova
  • Elektrický náboj. Intenzita a potenciál elektrického pole. Gaussův zákon. Poissonova rovnice. Elektrické pole kolem vodičů. Kapacita a kondenzátory. Dielektrika. Tenzor polarizace. Elektrostatický okrajový problém. Elektrická vodivost a Ohmův zákon. Kirchhofovy zákony a řešení jednoduchého elektrického obvodu. Pásový model pevných látek. Vodivost pevných látek. Elektrolýza. Vodivost plynů. Emise elektronů. Definice magnetického pole. Lorentzova síla. Ampérův zákon. Biot-Savartův zákon. Magnetizace. Magnetické vlastnosti materiálů. Magnetický okrajový problém. Magnetické obvody. Prvky elektrických obvodů. Rezonační obvody. Oscilace v RLC obvodu. Transformátory. Maxwellovy rovnice. Elektromagnetické vlny.
Literatura
  • SEDLÁK, Bedřich a Ivan ŠTOLL. Elektřina a magnetismus. Vyd. 2., opr. a rozš. Praha: Academia, 2002. 632 s. ISBN 8020010041. info
Výukové metody
přednáška, cvičení
Metody hodnocení
písemná a ústní zkouška
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz/~trunec/elmag/elektrina.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.