EN

PřF:Z6004 Akademické dovednosti - Informace o předmětu

Z6004 Akademické dovednosti

Přírodovědecká fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Z6004/01: Po 20. 2. až Po 22. 5. Út 9:00–9:50 Z4,02028, J. Burianová
Z6004/02: Po 20. 2. až Po 22. 5. Út 8:00–8:50 Z4,02028, J. Burianová
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 90 )
Předmět XK010 - Informační výchova je vhodné absolvovat ve druhém roce studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
vytvořit harmonogram prací na bakalářské práci
napsat abstrakt
napsat bakalářskou práci podle pravidel psaní odborného textu
správně citovat použitou literaturu
vytvořit prezentaci pro obhajobu
vytvořit jednoduchý poster
Osnova
 • 1. úvod - co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a obhájit
 • 2. práce s literaturou - zdroje, databáze, citace, bibliografie
 • 3. struktura bakalářské práce - kapitoly, přílohy, povinné stránky
 • 4. úprava textu bakalářské práce - strukturální a věcné úpravy, jazykové, formální (styl)
 • 5. grafické a tabelární přílohy bakalářské práce
 • 6. abstrakt - zásady, použití
 • 7. obhajoba práce - příprava prezentace (powerpoint, prezi), průběh obhajoby
 • 8. poster - základy tvorby, použití
Literatura
  doporučená literatura
 • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
 • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce :praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Knihař, 2002. 223 s. ISBN 80-86292-05-3. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • FRANCÍREK, František. Bakalářská práce : co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Vyd. 1. Praha: Ingenio et Arti, 2012. 61, 51. ISBN 9788090528710. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • Akademická příručka českého jazyka. Edited by Markéta Pravdová - Ivana Svobodová. Vydání 1., Praha 2014, dot. Praha: Academia, 2014. 533 stran. ISBN 9788020023278. info
 • KRATOCHVÍL, Jiří, Věra ELIÁŠOVÁ, Ludmila MORAVCOVÁ, Martina ANTLOVÁ, Petr SEJK a Marek STEHLÍK. Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF. 2., revid. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISBN 978-80-210-5836-1. Url info
 • KRATOCHVÍL, Jiří. Pravidla psaní odborného článku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISBN 978-80-210-5922-1. URL info
 • KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ELIÁŠOVÁ a Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISSN 1802-128X. PURL url info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/PříF:Z6004!
Výukové metody
Výuka bude přizpůsobena podle dotazů a potřeb studentů. Částečně to budeme řešit formou přednášek, více formou praktických úkolů, diskusí, vzájemným hodnocením (např. prezentace).
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen za aktivní účast v hodině, zpracování úkolů (abstrakt, prezentace, poster)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019.