ZD150 Základy vědecké práce a příprava vědecké publikace ve FG

Přírodovědecká fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
PROGRAM ( D - GR4 )
Určeno pro doktorské studenty, příp. pro magisterské studenty se zájmem o publikování vlastních výsledků.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: pro studenty doktorského studijního programu
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jednotlivé přednáškové bloky budou zaměřené na níže uvedenou problematiku a budou doprovázeny praktickými ukázkami. Předmět bude ukončen zápočtem.
- bibliografické databáze, scientometrie a RIV - WoS, Scopus, Google Scholar, GeoRef, ScienceDirect, GeoscienceWorld a další; CrossLink, doi, open access - je budoucností publikovaní?, principy scientometrie, RIV a uznatelné výstupy; online kolekce vlastních citací – Researcher ID, Scopus ID, ORCID, ResearchGate, Academia.edu a další,
- efektivní psaní textu v MS Wordu - tipy a triky,
- základy typografie - sady písem, velikost, proporcionalita a řezy písma, kódování češtiny, speciální znaky, použití pomlček a spojovníku, dělení slov, estetické a ergonomické formátování textu,
- tvorba vědeckých ilustrací a tabulek - specifika a rozdíly mezi rastrovou a vektorovou grafikou, příklady základních typů,
- filozofie a struktura vědecké publikace - proč publikovat, specifická struktura článku ve fyzické geografii, role jednotlivých částí rukopisu, zvláštní typy článku,
- proč, jak a co citovat?, přehled literatury, standardní zkratky časopisů, pravidla pro řazení citací, bibliografické databáze - EndNote, Reference Manager, Mendeley a další; automatické vytváření seznamu literatury v požadovaném formátu,
- publikační etika, duševní vlastnictví a plagiátorství,
- anglický vědecký styl - hlavní pravidla, tipy a triky, logická struktura, argumentace, praktický postup psaní fyzicko-geografického textu, nejčastější chyby a nástrahy v angličtině,
- základní typy publikačního procesu - práce redakce, role editora, recenzenta, průběh recenzního řízení, psaní cover letteru, nejčastější důvody zamítnutí článku a co dále?, příprava revidovaného rukopisu, korektury,
- publikační možnosti ve fyzické geografii u nás a v zahraničí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- lépe připravit vědecký text, obrázky a tabulky,
- orientovat se v časopisech ve fyzické geografii a jejich vhodnosti pro uveřejnění daného tématu,
- aktivně pracovat s citačními databázemi.
Osnova
 • Jednotlivé přednáškové bloky budou zaměřené na níže uvedenou problematiku a budou doprovázeny praktickými ukázkami. Předmět bude ukončen zápočtem.
 • - bibliografické databáze, scientometrie a RIV - WoS, Scopus, Google Scholar, GeoRef, ScienceDirect, GeoscienceWorld a další; CrossLink, doi, open access - je budoucností publikovaní?, principy scientometrie, RIV a uznatelné výstupy; online kolekce vlastních citací – Researcher ID, Scopus ID, ORCID, ResearchGate, Academia.edu a další,
 • - efektivní psaní textu v MS Wordu - tipy a triky,
 • - základy typografie - sady písem, velikost, proporcionalita a řezy písma, kódování češtiny, speciální znaky, použití pomlček a spojovníku, dělení slov, estetické a ergonomické formátování textu,
 • - tvorba vědeckých ilustrací a tabulek - specifika a rozdíly mezi rastrovou a vektorovou grafikou, příklady základních typů,
 • - filozofie a struktura vědecké publikace - proč publikovat, specifická struktura článku ve fyzické geografii, role jednotlivých částí rukopisu, zvláštní typy článku,
 • - proč, jak a co citovat?, přehled literatury, standardní zkratky časopisů, pravidla pro řazení citací, bibliografické databáze - EndNote, Reference Manager, Mendeley a další; automatické vytváření seznamu literatury v požadovaném formátu,
 • - publikační etika, duševní vlastnictví a plagiátorství,
 • - anglický vědecký styl - hlavní pravidla, tipy a triky, logická struktura, argumentace, praktický postup psaní fyzicko-geografického textu, nejčastější chyby a nástrahy v angličtině,
 • - základní typy publikačního procesu - práce redakce, role editora, recenzenta, průběh recenzního řízení, psaní cover letteru, nejčastější důvody zamítnutí článku a co dále?, příprava revidovaného rukopisu, korektury,
 • - publikační možnosti ve fyzické geografii u nás a v zahraničí.
Literatura
 • Presentation is given to students, as well as electronic links for further reading.
Výukové metody
Prezentace a praktické ukázky s využitím internetu.
Metody hodnocení
Aktivní účast na kurzu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020.