Bi2800 Popularizace a komunikace vědy a výzkumu v praxi

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
1/1/0. 2 kr. (plus 1 za k). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Vitková (přednášející)
Garance
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Zájem o popularizaci vědy a výzkumu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 23 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/23, pouze zareg.: 0/23, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/23
Cíle předmětu
Komunikace vědy je široký pojem zahrnující jak vlastní vědeckou (odbornou) komunikaci, tak i komunikaci laickou, popularizační. Akademičtí pracovníci jsou primárně připravováni na komunikaci odbornou, ovšem stále častěji se dostávají do situací, ve kterých musí být schopni představit svůj výzkum nejen odborníkům v dané oblasti, ale také například médiím, novinářům, studentům. Tento kurz tak reaguje na vzrůstající potřebu vědeckých pracovníků být schopen přednášet o svých výsledcích i laické veřejnosti a zároveň je zaujmout a nadchnout pro svůj výzkum.

Cílem předmětu je představit studentům nejen základní a obecná pravidla pro projekty popularizace vědy a výzkumu (VaV), ale také umožnit jim získané poznatky přímo aplikovat a trénovat v praxi. V teoretické části se studenti seznámí s konkrétními projekty a institucemi věnující se popularizaci VaV s hlavním důrazem na aktivity pořádané či zapojené Masarykovou univerzitou. Dále se studenti dozvědí základy metodiky přípravy popularizační aktivity, principy komunikace s médii a postup při psaní popularizačně naučného článku. V praktické části budou studenti pracovat samostatně nebo v malých pracovních týmech a trénovat jednotlivé aktivity - tvůrčí psaní, komunikaci s laickým publikem či přípravu videoklipu s popularizačním charakterem.

Na základě poznatků z přednášek a praktických cvičení studenti získají dovednosti pro zvládnutí zadaného úkolu/výstupu za podpory moderní techniky a různých k tomu určených aktuálních aplikací. Absolventi předmětu budou dobře připraveni na aktivity a potřeby popularizačních charakterů, a to jak pravidelně pořádané (Noc vědců, Open Days, apod.), tak novátorské.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- přednášet o svých výsledcích i laické veřejnosti a zároveň zaujmout a nadchnout pro svůj výzkum
- napsat popularizační text, vytvořit popularizační video nebo jinou aktivitu
- připravit jakoukoliv aktivitu popularizačního charakteru
Osnova
 • 1) úvod do problematiky, principy obecné komunikace
 • 2) začlenění popularizace VaV do komunikace vědy
 • 3) potřeba popularizace VaV, historie popularizace vědy
 • 4) popularizace VaV v ČR a ve světě
 • 5) financování projektů popularizace VaV
 • 6) popularizace přírodních vs. společenských věd, základní principy popularizace VaV
 • 7) praktická část (využitelné programy a aplikace, seznámení se s konkrétními již existujícími projekty, využití multimédií)
 • V jarním semestru 2018 bude výuka probíhat blokově. Termíny jednotlivých bloků budou zveřejněny před zahájením výuky.
Literatura
 • CARRADA, Giovanni. Communicating science - A scientist's survival kit. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006. 76 s. ISBN 9279019473.
 • ROSŮLEK, Přemysl a Karen BULTITUDE. Science communication se zřetelem na sociálně-vědní témata. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. 184 s. ISBN 9788026100652
 • POKORNÁ, Dana a Kateřina IVANOVÁ. Komunikace ve vědě a výzkumu. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010. 61 s. ISBN 9788087240359.
 • BUCCHI, Massimiano a Brian TRENCH (eds.). Routledge handbook of public communication of science and technology. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2008. xiii, 263 s. Routledge international handbooks. ISBN 9780203928240
 • HRONCOVÁ, Alexandra et al. Komunikace vědy: Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního "Podpora technických a přírodovědných oborů" expertním týmem klíčové aktivity "Komunikace vědy". MŠMT, 2012
 • JUCAN, Mihaela Sabina a Cornel Nicolae JUCAN. The Power of Science Communication. Procedia - Social and Behavioral Sciences 149 (2014), s. 461-466.
 • FISCHHOFF, Baruch a Dietram A. SCHEUFELE (eds.). The Science of Science Communication. Washington, DC: National Academy of Sciences, 2013. s. 14031-14109. ISBN 9780309292009
Výukové metody
Přednášky s prezentací, cvičení, samostatná práce
Metody hodnocení
Pro úspěšné zakončení předmětu je podmínka odevzdání 2 zadaných úkolů a 80% účast na cvičeních.

V jarním semestru 2018 bude výuka probíhat blokově. Termíny jednotlivých bloků budou zveřejněny před zahájením výuky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.