Z1003x Diplomová práce ze zeměpisu 4 - odevzdání

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
ved. práce (cvičící)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( Z1003 Dipl. práce ze zeměpisu 4 )
Administrativní souhlas školitele s odevzdáním práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Administrativní souhlas školitele s odevzdáním práce.
Výstupy z učení
Administrativní souhlas školitele s odevzdáním práce.
Osnova
  • Administrativní souhlas školitele s odevzdáním práce.
Výukové metody
Administrativní souhlas školitele s odevzdáním práce.
Metody hodnocení
Administrativní souhlas školitele s odevzdáním práce.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: ukončením je souhlas vedoucího práce s odevzdáním diplomové práce
Předmět je vyučován každý semestr.
Jen diplomanti ze zeměpisu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.