Bi5613 Evoluce a ekologie parazitů

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi8150 Evoluční biologie
Bi6340 Ekologie společ. a makroekol. && Bi8150 Evoluční biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Evoluční ekologie představuje studium selektivních tlaků kladených prostředím na organismy a evolučních odpovědí k těmto tlakům. Centrálním tématem kurzu „Evoluce a ekologie parazitů“ je analýza biologie parazitů z pohledu evoluční biologie a ekologie.
Osnova
 • 1. Evoluce ekologických charakterů jedinců, populací a společenstev parazitů 2. Původ parazitizmu a složité vývojové cykly - změny, kterými prochází biologie organismů při přechodu od ancestrálního způsobu volně žijících organismů na parazitický způsob života 3. Evoluce hostitelské specifity – proč určití paraziti mají schopnost využívat více hostitelů a někteří jsou striktně specifičtí, procesy a vztahy spojené s hostitelskou specifitou 4. Speciace a diverzifikace parazitů – kospeciace, přeskok hostitelů, intra-hostitelská speciace, aplikace fylogenetických metod 5. Determinanty diverzity parazitů, komparativní mezidruhové analýzy s aplikací fylogenetické korekce, velikost hostitele jako prediktor diverzity parazitů, hostitel jako ostrov 6. Evoluce životních strategií parazitů - vliv hostitele, složek prostředí a fylogeneze na variabilitu ve složkách životních historií parazitů 7. Strategie využívání hostitele – evoluce virulence, manipulace hostitelského chování parazity 8. Agregace parazitů - její příčiny a evoluční následky 9. Populační dynamika parazitů – základní selektované modely, populační procesy ovlivňované evolucí 10. Interakce mezi druhy – nika parazitů, numerická a funkční odpověď kompetice, evoluční restrikce niky, koexistence parazitů, vnitrodruhové interakce – střetávaní jedinců za účelem reprodukce 11. Struktura a zákonitosti infrakomunit a „component communities“ parazitů, evoluce diverzity parazitů, náhodnost versus strukturované společenstva 12. Imunoekologie – trade-off mezi investicemi do imunity a reprodukce u hostitele, imunokompetence versus parazitizmus, role MHC v selekci zprostředkované parazity 13. Sexuální selekce hostitelů a parazitizmus - sexuální ornamentace jako indikátor vitality a genetické kvality hostitele, role MHC v sexuální selekci
Literatura
  povinná literatura
 • POULIN, Robert. Evolutionary ecology of parasites. 2nd ed. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2007. x, 332. ISBN 9780691120850. info
 • FLEGR, Jaroslav. Evoluční biologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 559 s. ISBN 8020012702. info
  doporučená literatura
 • Thomas F., Renaud F., Guegan J. A. 2005. Parasitism and Ecosystems. Oxford University Press.
 • Clayton DH, Moore J. 1997. Host - Parasite evolution. General Principles & Avian Models. Oxford University Press, Oxford.
 • Poulin R, Morand S. 2004. The parasite biodiversity. Smithsonian Institution Press, Washington.
 • Morand, S. & Krasnov, B.R. 2010. The Biogeography of Host-Parasite Interactions.Oxford University Press, Oxford.
 • Poulin R, Morand S. 2004. Parasite Biodiversity. Smithsonian Books, Washington,
 • Poulin R, Morand S, Skorping A. 2000. Evolutionary biology of host-parasites relationships: theory meets reality. Elsevier, Amsterdam.
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Předmět je vypisován v jarním semestru lichých let (2015, 2017, ...).
Výuka probíhá každý týden.
Předmět nebude otevírán každoročně. Předmět bude otevírán podle počtu nahlášených studentů.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/Bi5613