EN

PřF:Bi7007 Bioindikace a hodnocení vod - Informace o předmětu

Bi7007 Bioindikace a hodnocení ekologického stavu povrchových vod

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. (přednášející)
Mgr. Marek Polášek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 11:00–12:50 A32-329
Předpoklady
( Bi5200 Bakalářská práce I || Bi5785 Bakal. práce I. )&& Bi5080 Základy ekologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět se zabývá principy bioindikace ve vodním prostředí, používanými metodami a jejich aplikací v programech monitoringu ekologického stavu povrchových vod v evropských podmínkách se speciálním zaměřením na ČR. Pozornost je věnována různým složkám bioty využívaných při monitoringu povrchových vod tekoucích i stojatých s důrazem na teoretické i praktické aspekty.
Osnova
  • 1. Principy bioindikace obecně. 2. Systémy hodnocení. 3. Přehled složek bioty, stresorů a používaných metod hodnocení. 4. Metody: tekoucí vody: fytoplankton a fytobentos. 5. Metody: tekoucí vody: makrofyta. 6. Metody: tekoucí vody: makrozoobentos. 7. Metody: tekoucí vody: ryby. 8. Metody: stojaté vody: fytoplankton a fytobentos. 9. Metody: stojaté vody: makrofyta. 10. Metody: stojaté vody: zooplankton. 11. Metody: stojaté vody: makrozoobentos. 12. Metody: stojaté vody: ryby. 13. Programy biomonitoringu povrchových vod v CR. Interkalibrace metod.
Literatura
    doporučená literatura
  • FURSE, Mike, Daniel HERING, Karel BRABEC, Andrea BUFFAGNI, Leonard SANDIN a Piet VERDONSCHOT. The Ecological Status of European Rivers: Evaluation and Intercalibration of Assessment Methods. 2006. 555 s. Hydrobiologia 566. info
  • Bioindicators & biomonitors :principles, concepts and applications. Edited by B. A. Markert - A. M. Breure - Harald G. Zechmeister. 1st ed. Amsterdam: Elsevier, 2003. xviii, 997. ISBN 0-08-044177-7. info
    neurčeno
  • Integrated assessment of running waters in Europe. Edited by Daniel Hering. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2004. ix, 379. ISBN 1402018045. info
Výukové metody
přednáška, cvičení a exkurze
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: jarní semestr 2015 a dále v lichých letech.
Vypisován pouze v lichých letech.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2007, podzim 2009, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/Bi7007