Bi7410 Proteinové inženýrství

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Bednář, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 16:00–17:50 B11/333
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Studenti získají všeobecný přehled o metodách a stategiích používaných v proteinovém inženýrství. Na konci kurzu by studenti měli dokázat porozumět rozdílu mezi racionálním designem a řízenou evolucí a získat představu o postupech vyhledávání v bioinformatických databázích, metodách izolace, exprese a purifikace proteinů. Dále by měli mít přehled o biofyzikálních technikách používaných pro analýzu sekundární, terciální a kvarterní struktury proteinů a o screeningových technikách používaných k selekci připravených mutantů s vylepšenými vlastnostmi.
Osnova
 • 1. Proteosyntéza, struktura proteinů, funkce proteinů, strukturně-funkční vztahy.
 • 2. Identifikace enzymů v sekvenčních databázích, bioinformatická analýza.
 • 3. Izolace genů z hostitelských organismů, syntéza genů, klonování, příprava rekombinantních proteinů, přehled hostitelský organismů, exprese a purifikace proteinů.
 • 4. Strukturní charakterizace proteinů, přehled spektroskopických technik pro analýzu sekundární a terciální struktury proteinů; přehled technik pro analýzu kvarterní struktury proteinů.
 • 5. Enzymy, enzymová katalýza, faktory ovlivňující rychlost enzymových reakcí.
 • 6. Aplikační využití enzymů, cíle proteinového inženýrství, přístupy proteinového inženýrství, výhody a limitace.
 • 7. Racionální design, předpověď struktury mutantních enzymů, hodnocení efektu mutace na strukturu a funkci enzymů.
 • 8. Řízená evoluce, screening mutantních variant.
 • 9. Příklady využití proteinového inženýrství pro vylepšení katalytické účinnosti enzymů.
 • 10. Příklady využití proteinového inženýrství pro vylepšení stability enzymů.
 • 11. Příklady využití proteinového inženýrství pro vylepšení enantioselektivity enzymů.
Literatura
  doporučená literatura
 • Protein engineering handbook. Edited by Stefan Lutz - Uwe Bornscheuer. Weinheim: Wiley-VCH, 2009. xli, 409-9. ISBN 9783527318506. info
  neurčeno
 • Directed evolution library creation : methods and protocols. Edited by Frances Hamilton Arnold - George Georgiou. Totowa, N.J.: Humana Press, 2003. x, 224. ISBN 1588292851. info
 • FERSHT, Alan. Structure and mechanism in protein science :a guide to enzyme catalysis and protein folding. New York: W.H. Freeman, 1998. xxi, 631 s. ISBN 0-7167-3268-8. info
Výukové metody
Přednášky, diskuze se studenty.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test, který se skládá z 25 otázek hodnocených 25 body. K úspěšnému zvládnutí písemné zkoušky je potřeba dosáhnout alespoň 13 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.