JAF02 Angličtina pro fyziky II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Markéta Dudová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Štěpánka Dillingerová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Daniela Dlabolová (pomocník)
Mgr. Jana Kubrická, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAF02/01: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 8:00–9:50 J1, M. Dudová
JAF02/02: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 10:00–11:50 J1, M. Dudová
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni B1 ERR.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 42 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět autentickému odbornému textu na úrovni B1 ERR
porozumět mluvenému projevu na odborné téma na úrovni B1 ERR
komunikovat na odborné téma na úrovni B1 ERR
zběžně prohlédnout text a pochopit jeho celkový význam
vyhledat v textu specifické informace
formulovat hlavní myšlenku textu
rozlišit podstatné informace od nepodstatných
shrnovat podstatné informace
sdělit informace o sobě a o svém studiu na univerzitě
definovat pojmy
vyjádřit příčinu a následek
prezentovat jednoduchá fyzikální témata
aplikovat získané jazykové dovednosti na nová odborná témata
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen porovnat skupenství látek; definovat fyzikální termíny; popsat a identifikovat typy energie; shrnout a vysvětlit Newtonovy zákony o pohybu; předvést prezentaci k tématu vztahujícím se ke studentovu oboru
Osnova
 • Odborné texty z fyziky a dalších příbuzných oborů podle zájmu a aktuálnosti
 • Studium na univerzitě - rozšíření a prohloubení
 • Plazma a jeho využití
 • Energie
 • Definice
 • Elektromagnetické spektrum
 • Světlo
 • Laser
 • Měsíc
 • Příčina a následek
 • Pohyb
 • Prostor a čas
 • Vesmír
Literatura
 • GRELLET, Françoise. Developing reading skills : a practical guide to reading comprehension exercises. Cambridge: Cambridge University Press, 1981, 252 s. ISBN 0521283647. info
 • Academic writing course :study skills in English. Edited by R.R Jordan. 1st ed. Essex: Longman, 1999, 160 s. ISBN 0-582-40019-8. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, x, 379. ISBN 0521537622. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, 176 stran. ISBN 9780521689397. info
 • English for Science, F. Zimmerman, Prentice Hall, 1989
 • Physics:Reader. Ivana Tulajová Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Brno 2000
 • ZEMANOVÁ, Alena. Angličtina pre fyzikov. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2007, 98 s. ISBN 9788022322720. info
 • Science. Keith Kelly. Macmillan 2008. ISBN 978-0-2305-3506-0
 • http://www.sciencedaily.org
 • http://www.sciencenews.org
 • http://www.newscientist.com
 • http://www.nature.com
Výukové metody
semináře odborného anglického jazyka, analýza odborného textu, porozumění čtenému textu,poslechová cvičení,porozumění slyšenému textu, diskuse (ve dvojicích, ve skupinách,společná kontrola), vyhledávání potřebných informací na Internetu, prezentace
Metody hodnocení
plnění průběžně zadávaných úkolů, písemný zápočtový test - podmínkou je 60% správných odpovědí, 80% přítomnost ve výuce
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.