Bi5210 Populační ekologie rostlin

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 13:00–14:50 D32/329
Předpoklady
! B5210 Ekologie rostlin
Pro zápis je vyžadováno ukončení předmětu B5080 Základy ekologie. V přednášce jsou předpokládány znalosti látky tohoto předmětu, zejména vztah rostlin k hlavním ekologickým faktorům (světlo, teplo, voda, živiny) a základní mechanismy toků živin a energie v ekosystémech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je úvodem do populační ekologie rostlin. Zabývá se charakteristikou životních a růstových forem a životních strategií, způsoby rozmnožování, klonálním růstem rostlin, vnitrodruhovou a mezidruhovou kompeticí.
Výstupy z učení
Na konci předmětu bude student schopen interpretovat chování rostlinných druhů v prostoru a čase a vysvětlit možnosti jejich vzájemné koexistence v různých ekologických podmínkách. Rozdílné biologické vlastnosti rostlinných druhů umožňují formování specifických rostlinných společenstev, proto je kurz důležitou prerekvizitou pro návazné předměty: Ekologie rostlinných společenstev a Vegetace Evropy.
Osnova
  • 1. Základní definice populace, demografie. 2. Životní formy. 3. Životní cyklus jednoletých, dvouletých a vytrvalých druhů. 4. Generativní rozmnožování: způsoby opylování, tvorba semen, způsoby jejich disperze, tvorba semenné banky, dormance semen. 5. Způsoby vegetativního šíření - klonalita rostlin. 6. Kolonizace, expanze a invaze rostlin, alelopatie. 7. Vnitrodruhová kompetice, regulace denzity populace. 8. Mezidruhová kompetice, parazitismus, mutualismus, herbivorie, karnivorie. 9. Životní strategie rostlin. 10. Metapopulace.
Literatura
    povinná literatura
  • BEGON, Michael, John L. HARPER a Colin R. TOWNSEND. Ekologie : jedinci, populace a společenstva. Translated by Bronislava Grygová - Barbara Köberleová - Zdeněk Brandl. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. xxiv, 949. ISBN 8070676957. info
    doporučená literatura
  • KREBS, Charles J. Ecology :the experimental analysis of distribution and abundance. 5th ed. San Francisco: Benjamin Cummings, 2001. xx, 695 s. ISBN 0-321-04289-1. info
  • SLAVÍKOVÁ, Jiřina. Ekologie rostlin. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 366 s. info
Výukové metody
Teoretická příprava formou přednášek
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška je ústní. Obsahem zkoušky je prověření znalosti témat probíraných na přednáškách a ve výše citované literatuře.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.