FC500 Analytické modely a pokročilé koncepty ve fyzice plazmatu

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D.
Ústav fyziky a technologií plazmatu – Fyzikální sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky a technologií plazmatu – Fyzikální sekce – Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět rozšiřuje výklad základních i pokročilých kurzů fyziky plazmatu o analytické modely a pokročilé diagnostické koncepty. Předmět je určen studentům (ať už magisterským či postgraduálním) s hlubším zájmem o fyziku plazmatu, její diagnostiku a modelování. Analytické modely např. elektrony iniciované chemie elektrických výbojů či fyzikálních procesů v nízkoteplotním plazmatu budou představeny pro využití v diagnostice plazmatu. Jejich použitelnost bude kriticky hodnocena a srovnána s výsledky numerických simulací.
Výstupy z učení
Student získá ucelené vědomosti k pokročilé diagnostice plazmatu a komplexnějším procesům v elektrických výbojích. Bude schopen rozeznat limity dané diagnostické metody a navrhnout model, který tyto limity posune bez zbytečných zjednodušení. Získá tak aparát pro konfrontaci svých experimentálních výsledků s výsledky numerických simulací. Student zabývající se počítačovými simulacemi získá pak vhled do problematiky experimentální diagnostiky plazmatu a měl by být schopen identifikovat parametry relevantní pro srovnání teorie s experimentem.
Osnova
  • Modely a koncepty Townsendovského a streamerového ionizačního mechanismu, spektroskopické modely pro diagnostiku plazmatu, přenos náboje v plazmatu a na rozhraních, elektrická měření pro získání parametrů elektronového plynu, nestability v plazmatu a další.
Výukové metody
přednáška a cvičení
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/FC500