Z8113 Kartografické modelování

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/2. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. (přednášející)
Mgr. Filip Málek (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 2. až Pá 15. 5. St 14:00–14:50 Z3,02045
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z8113/01: Po 17. 2. až Pá 15. 5. Čt 14:00–15:50 Z1,01001b, F. Málek
Předpoklady
Z0262 Geoinformatika || Z0062 Kartografie a geoinformatika || Z2062p Geografická kartografie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 18/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s historií, principy a možnostmi využití metod kartografického modelování a mapové algebry.
Výstupy z učení
Absolvent kurzu bude schopen: definovat a klasifikovat metody kartografického modelování; porozumět principům mapové algebry, síťové analýzy a dalších tematických GIS aplikací; prakticky aplikovat uvedené metody v prostředí ArcGIS a Open Source; navrhnout metodu pro aplikační úlohu a zdůvodnit její užití.
Osnova
  • 1. Metody kartografického modelování 2. Mapová algebra 3. Třídy funkcí mapové algebry 4. Overlay algebra 5. Síťová analýza 6. Integrace metod kartografického modelování 7. Návrh modelu 8. Deskriptivní modelování 9. Preskriptivní modelování 10. Prediktivní modelování 11. Modelování prostorových jevů v čase
Literatura
  • Environmental modelling with GIS and remote sensing. Edited by Andrew Skidmore. 1st publ. London: Taylor & Francis, 2002. xvi, 268. ISBN 0415241707. info
  • DEMERS, Michael N. GIS modeling in raster. New York: John Wiley & Sons, 2002. xi, 203. ISBN 0471319651. info
  • JONES, Christopher B. Geographical information systems and computer cartography. 1st pub. Essex: Longman, 1997. xv, 319. ISBN 0582044391. info
  • ROBINSON, Arthur Howard. Elements of cartography. 6th ed. New York: John Wiley & Sons, 1995. 674 s. ISBN 0471555797. info
Výukové metody
Přednášky a cvičení.
Metody hodnocení
Splnění podmínek zápočtu a závěrečná ústní zkoušky.
Informace učitele
Předmět je ukončen zkouškou ve které studen prokáže jednak znalost metod kartografického modelování, tak i schopnost využít těchto metod k tvorbě konkrétního zadaného modelu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/Z8113