ZD263 Příprava a realizace výzkumných oborových projektů

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/4. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: pro studenty doktorského studijního programu
Mateřské obory/plány
Metody hodnocení
Prezenční forma: diskuze nad konkrétním návrhem projektu Distanční forma: telekonference/komentáře v dokumentu nad návrhem projektu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.