Bi6662 Geobotanický projekt 1

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
7D. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jiří Danihelka, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Předchozí znalost základních metod terénního sběru dat o vegetaci (fytocenologického snímkování), silná osobní motivace věnovat se terénní botanice a ochota dělat pro to víc, než požadují běžné studijní plány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: zápis výhradně po schválení učitelem
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Prostřednictvím vědeckého projektu se naučit metody fytocenologického výzkumu vegetace od plánování přes vlastní terénní sběr dat po zpracování vzorků a připravit data pro další zpracování v předmětu Geobotanický projekt 2.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- plánovat vegetační snímkování v terénu
- provádět terenní výzkum vegetace
- připravit sebraná data a materiály tak, aby byla použitelná pro další analýzy
Osnova
  • Studium literatury a map.
  • Plánování terénního sběru dat.
  • Vegetační snímkování na zahraniční terénní expedici.
  • Zpracování získaných materiálů a dat pro další analýzy.
Výukové metody
Jednorázový seminář a několikadenní terénní výjezd spojený se snímkováním vegetace.
Metody hodnocení
Zápočet za aktivní práci v terénu.
Informace učitele
Pokud to epidemiologická situace dovolí, uskuteční se terénní část předmětu v Republice Černá Hora někdy mezi 10. 7. a 31. 8. 2021. Na přesném termínu se domluvíme po zápisu tak, aby všem vyhovoval.
Předpokládá se, že absolventi tohoto předmětu si v navazujícím podzimním semestru zapíší předmět Geobotanický projekt 2, kde budeme určovat herbářové doklady, analyzovat data získaná v terénu a společně psát odborný článek.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.