C3150 Fyzikální chemie I - seminář

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat. (přednášející)
doc. Mgr. Dominik Heger, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jan Hrbáč, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hugo Semrád, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C3150/01: Po 1. 3. až Pá 14. 5. Po 15:00–15:50 B11/206, H. Semrád
C3150/02: Po 1. 3. až Pá 14. 5. Po 16:00–16:50 B11/206, D. Heger
C3150/03: Po 1. 3. až Pá 14. 5. Út 10:00–10:50 B11/206, D. Heger
C3150/04: Po 1. 3. až Pá 14. 5. Út 11:00–11:50 B11/206, J. Hrbáč
C3150/05: Po 1. 3. až Pá 14. 5. Út 9:00–9:50 B11/206, M. Munzarová
C3150/06: Po 1. 3. až Pá 14. 5. Po 13:00–13:50 B11/206, H. Semrád
C3150/07: Po 1. 3. až Pá 14. 5. Po 14:00–14:50 B11/206, J. Hrbáč
Předpoklady
NOW ( C4660 Fyzikální chemie I )
Kurz matematiky v rozsahu prvního semestru bakalářských studijních oborů biochemických, chemických, biologických, nebo biofyzikálních.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminární cvičení, které doprovází předmět C4660 Základy fyzikální chemie. Úvod do základních konceptů chemické termodynamiky a kinetiky.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni řešit výpočetní úlohy z oblasti termodynamiky a chemické kinetiky. Dále budou umět provést jednoduchá odvození základních termodynamických vztahů a používat kinetické rovnice v jejich diferenciální i integrální formě.
Osnova
 • Jednotlivá témata seminářů navazují na témata přednášky C4660. Aktivní forma výuky v semináři směřuje k objasnění a procvičení látky a ke kritickému porozumění tématům a konceptům.
Literatura
  doporučená literatura
 • ATKINS, P. W. a Julio DE PAULA. Fyzikální chemie. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2013. xxvi, 915. ISBN 9788070808306. info
 • ATKINS, P. W. a Julio DE PAULA. Atkins' physical chemistry. 8th ed. Oxford: Oxford University Press, 2006. xxx, 1064. ISBN 0198700725. info
 • ATKINS, P. W. a C. A. TRAPP. Solutions manual for physical chemistry. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 1994. 715 s. ISBN 0198557329. info
  neurčeno
 • ATKINS, P. W. a Julio DE PAULA. Atkins' physical chemistry. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2002. xxi, 1150. ISBN 0198792859. info
 • KUBÁČEK, Pavel a Zdena MICHALIČKOVÁ. Základy fyzikální chemie. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X. URL info
 • Comprehensive dictionary of physical chemistry. Edited by Ladislav Ulický - Terence James Kemp. 1st pub. New York: Ellis Horwood, 1992. 472 s. ISBN 0-13-151747-3. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/PříF:C3150!
Výukové metody
Studenti se střídají u tabule v řešení jednotlivých úloh, vyučující jim pomáhá se ke správnému řešení dopracovat, ostatní studenti vždy řeší úlohy buď samostatně, nebo se částečně inspirují řešením mna tabuli.
Metody hodnocení
Během semináře se píší tři zápočtové testy. Pro úspěšné ukončení předmětu je nutné dosáhnout 50% bodů v každém z nich.
Navazující předměty
Informace učitele
Toto seminární cvičení je silně doporučeno všem studentům, kteří chtějí úspěšně složit zkoušku z předmětu C4660.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
doporučuje se, aby student získal zápočet z tohoto předmětu před konáním zkoušky z předmětu C4660 Základy fyzikální chemie.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023.