C3705 Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Marta Farková, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Branislav Vrana, PhD. (přednášející)
Garance
RNDr. Marta Farková, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. až Pá 14. 5. Po 10:00–10:50 online_CH3
Předpoklady
! C3700 Jakost v analytické laboratoři && ! C5920 Správná laboratorní praxe
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy GLP, příslušnými normami, organizací laboratoří a procesy akreditace, s problematikou validací, hodnocení výsledků analýz a vzorkování.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni:
- porozumět principům GLP a nutnosti jejich dodržování pro zajištění kvality výsledků;
- pracovat s příslušnými normami;
- diskutovat organizaci laboratoře a podmínky práce, akreditace zkušebních laboratoří a zkoušení jejich způsobilosti;
- objasnit validaci zařízení, analytického systému a analytických metod;
- zpracovávat experimentální data;
- vysvětlit provozní charakteristiky metod a hodnocení výsledků analýz;
- realizovat správně odběry vzorků včetně základních technik odběru z homogenních a nehomogenních objektů;
- navrhovat a vyhodnocovat vzorkovací plán;
- chápat a vysvětlit potřebu GLP v praxi.
Osnova
  • 1. základy statistiky. 2. testování hypotéz, ANOVA. 3. chemická metrologie. 4. kalibrace. 5. referenční materiály. 6. vzorkování. 7. nejistoty. 8. návaznost chemických měření. 9. regulační diagramy.
Literatura
  • SUCHÁNEK, Miroslav, Zbyněk PLZÁK, Pavel ŠUBRT a Ivan KORUNA. KVALIMETRIE 7. Validace analytických metod. Praha: EURACHEM-ČR, 1997. 137 s. ISBN 80-901868-2-3. info
Výukové metody
Typ výuky: přednášky, diskuse v hodině
Metody hodnocení
Typ zkoušky: písemná a ústní zkouška. 2 závěrečné písemné testy. Každý se skládá ze 6 otázek po 1 bodu. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout z každého alespoň 4 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.