M2142 Systémy počítačové algebry

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/2/0. 3 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Roman Plch, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Roman Plch, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. až Pá 14. 5. Čt 8:00–8:50 online_M2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M2142/01: Po 1. 3. až Pá 14. 5. St 12:00–13:50 online_MP1, R. Plch
M2142/02: Po 1. 3. až Pá 14. 5. St 8:00–9:50 online_MP1, R. Plch
Předpoklady
M1141 Základy ICT pro matematiky || M7541 Základy využití počítačů || M1520 Seminář ze středošk. mat. 1 || FI:PB001 Úvod do IT
Předpokládá se buď absolvování předmětu M1141 Základy ICT pro matematiky nebo základní znalost práce na linuxových systémech a tvorba webových stránek.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 88 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 25/88, pouze zareg.: 1/88, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/88
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět principům práce se systémy počítačové algebry; používat CAS systémy při řešení problémů z různých oblastí matematiky; vytvářet a prezentovat matematickou grafiku; používat CAS systémy k programování vlastních procedur.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
-aktivně používat systémy počítačové algebry při řešení matematických úloh;
-definovat v těchto systémech proměnné a přiřazovat jim hodnoty;
-pracovat s polynomy a racionálními lomenými výrazy a s jejich úpravami;
-definovat funkce a řešit rovnice;
-generovat matematickou grafiku v 2D a 3D;
-pracovat se seznamy a množinami;
-psát jednoduché procedury.
Osnova
 • Systémy počítačové algebry.
 • Úvod do systémů počítačové algebry.
 • Uživatelské rozhraní, vstupy, výstupy.
 • Číselné obory.
 • Proměnné a vyhodnocování.
 • Interní reprezentace a substituce.
 • Polynomy a racionální lomené fukce.
 • Funkce, rekurse.
 • Matematická analýza.
 • 2D a 3D grafika.
 • Datové struktury.
 • Programování.
Literatura
  doporučená literatura
 • HECK, André. Introduction to maple. 2nd ed. New York: Springer, 1996. xx, 699. ISBN 0387945350. info
 • BUCHAR, Jaroslav. Úvod do programového souboru MAPLE V. Vyd. 1. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1994. 83 s. ISBN 8071571172. info
 • The Maple Handbook. Edited by Darren Redfern. New York, 1993. 497 s. ISBN 0387940545. info
 • MONAGAN, M. B. Maple V : programming guide. Edited by J. S. Devitt. New York: Springer-Verlag, 1996. xii, 379. ISBN 0387945377. info
 • HEAL, K. M., M. L. HANSEN a K. M. RICKARD. Maple V : learning guide. Edited by J. S. Devitt. New York: Springer-Verlag, 1996. ix, 269. ISBN 0387945369. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/PříF:M2142!
Výukové metody
Přednáška online, sdílení pracovní plochy. Cvičení v systému Cocalc. Pravidelné praktické úkoly.
Metody hodnocení
K zápočtu je třeba vyřešit všechny pravidelně zadávané ukoly ve cvičení (vždy do 14 dnů od jejich zadání), zvládnout praktický test u počítače minimálně s 50% úspěšností.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.math.muni.cz/~plch/index.php?page=main/vyuka/M2142/M2142&lang=CZ
K zápočtu je třeba vyřešit všechny pravidelně zadávané ukoly ve cvičení (vždy do 14 dnů od jejich zadání), zvládnout praktický test u počítače minimálně s 50% úspěšností.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.