XS220 Reflexe asistentské praxe

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marek Boček (cvičící)
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (cvičící)
Bc. Roman Szomolai (cvičící)
Mgr. Hana Tesák Vrtala (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( XS090 Asistentská praxe )
DŮLEŽITÉ: Studenti během semestru pravidelně docházejí na praxi a absolvují takovou seminární skupinu, která probíhá v přibližně stejně stejné době jako jejich praxe. Pokud tedy absolvují praxi v první polovině semestru, zapíší si seminární skupinu, která se rovněž vyučuje v první polovině semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti dokáží pozorovat, analyzovat a reflektovat různé klíčové aspekty výuky a vytvářet alternativní strategie jednání v různých výukových situacích.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
- pozorovat a analyzovat různé výukové situace
- reflektovat náslechové hodiny
- kriticky přemýšlet nad komunikací ve třídě
- přemýšlet nad událostmi ze svojí praxe a zpětně ji reflektovat
Osnova
  • Náplň hodin se bude odvíjet dle oblastí standardu kvality profesních kompetencí studenta učitelství (oblasti sebehodnotícího nástroj), ale zároveň bude reflektovat potřeby studentů.
  • Rámcová témata:
  • Podmínky pro učení (např. budování bezpečné atmosféry ve třídě, komunikace ve třídě, využívání výukového času...)
  • Podpora učení (např. zprostředkování vzdělávacího obsahu a jeho způsoby)
  • Zpětná vazba a hodnocení žáků
Literatura
  • GARDNER, Howard. Frames of mind : the theory of multiple intelligences. New York: BasicBooks, 1983. xxxii, 440. ISBN 0-465-02508-0. info
Výukové metody
skupinová a individuální reflexe, diskuze
Metody hodnocení
4 tématické záznamy do reflektivního deníku
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.