Z0044 Sídelní geografie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Vrána (cvičící)
Garance
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. až Pá 14. 5. Po 16:00–17:50 Z5,02004
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z0044/01: Po 1. 3. až Pá 14. 5. Čt 17:00–17:50 Z4,02028
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 40 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představení základních teoretických konceptů a modelů používaných v sídelní geografii a jejich využití v popisu vývoje evropského a českého sídelního systému. Dále je představen aktuální stav českého a evropského osídlení a hlouběji diskutovány procesy a aktéři aktuálních sídelních změn.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- znát koncepty a teorie využívané k popisu sídelního systému;
- schopen analyzovat a interpretovat hierarchické a funkční uspořádání sídelního systému;
- mít přehled o vývoji a stavu českého, resp. evropského sídelního systému;
- schopen navrhnout a hodnotit sídelní plánovací zásahy a aktivity.
Osnova
 • Obsah přednášek:
 • 1. předmět výzkumu sídelní geografie, sídelní systémy – definice, vlastnosti, měřítko
 • 2. studium sídelního systému, hierarchie a sítě
 • 3. statické modely a teorie sídelních systémů, teorie centrálních míst, rank-size modely
 • 4. dynamické modely a teorie sídelních systémů, kolonizační modely, Gibratův model a evoluční teorie
 • 5. historický vývoj evropského sídelního systému, Braudel, de Vries
 • 6. moderní evropská urbanizace, diferenciální urbanizace
 • 7. systémy osídlení v prostoru mimo Evropu
 • 8. historický vývoj českého sídelního systému
 • 9. současný stav osídlení ČR, sídelní procesy a změny
 • 10. sídelní politiky a plánovací akce
Literatura
 • HAMPL, Martin. Geografická organizace společnosti v České republice : transformační procesy a jejich obecný kontext. Praha: Univerzita Karlova, 2005. 147 s. ISBN 808674602X. info
 • LE GALÈS, Patrick. European cities : social conflicts and governance. 1st publ. New York: Oxford University Press, 2002. vii, 328. ISBN 0199252785. info
 • International handbook of urban systems : studies of urbanization and migration in advanced and developing countries. Edited by H. S. Geyer. Northampton, MA, USA: E. Elgar Pub., 2002. xxviii, 61. ISBN 1840649003. info
 • Handbook of urban studies. Edited by Ronan Paddison. 1st pub. London: SAGE Publications, 2001. xvii, 494. ISBN 0-8039-7695-X. info
 • HAMPL, Martin, Václav GARDAVSKÝ a Karel KÜHL. Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, 1987. 255 s. info
Výukové metody
Výukové metody - přednášky, diskuse v hodině, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Kontrola odevzdaných cvičení.
Písemná zkouška (zkouška zahrnuje problematiku odpřednášenou v rámci předmětu daného předmětu). Písemný test se obvykle skládá z 10 otázek hodnocených celkově 30 body; k úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 16 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.