Bi0122d Diplomová práce AG IV

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/18/0. 18 kr. Ukončení: z.
Vyučující
vedoucí diplomové práce (cvičící)
Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Fialová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi7122 Diplomová práce HUBI I && Bi8122 Diplomová práce HUBI II && 9122
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je, formou konzultací, vést studenty při činnosti na jejich magisterské diplomové práci.
Výstupy z učení
Kurz je čtyřsemestrový a na konci student odevzdá magisterskou diplomovou práci.
Osnova
  • Hlavní náplní kurzu je experimentální práce na tématu magisterské diplomové práce, dále sběr literatury a sepsání bakalářské práce.
Literatura
  • Literatura bude zadána na základě tématu diplomové magisterské práce každému studentovi individuálně.
Výukové metody
konzultace se školitelem týkající se sběru literatury, experimentální práce v rámci tématu práce, sepsání diplomové práce.
Metody hodnocení
zápočet za práci na magisterské diplomové práci
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2022/Bi0122d