FA740K Diplomová práce 4

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
F9740K Diplomová práce 3 || F9740 Diplomová práce 3
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Diplomová práce 4 je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání diplomové práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá diplomovou práci odsouhlasenou vedoucím. Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce.
Výstupy z učení
Student se naučí vědecky pracovat.
Osnova
  • Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Literatura
  • LANDAU, Lev Davidovič a Jevgenij Michajlovič LIFŠIC. Statistical physics. Translated by J. B. Sykes - M. J. Kearsley. 3rd ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2001. xvii, 544. ISBN 0-7506-3372-7. info
  • LANDAU, Lev Davidovič a Jevgenij Michajlovič LIFŠIC. Quantum mechanics : non-relativistic theory. Translated by J. B. Sykes - J. S. Bell. 3rd ed., rev. and enl. Amsterdam: Butterworth-Heinemann, 1977. xv, 677. ISBN 0750635398. info
  • LANDAU, Lev Davidovič, Lev Petrovič PITAJEVSKIJ a Jevgenij Michajlovič LIFŠIC. Electrodynamics of continuous media. Translated by J. B. Sykes - J. S Bell - M. J. Kearsley. 2nd ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2000. xiii, 460. ISBN 0-7506-2634-8. info
  • Další literatura je zadávána individuálně v souladu s tématem konkrétní závěrečné práce. Further literature sources are appointed individually according to particular thesis topic.
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za odevzdání práce se souhlasem vedoucího.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.