Bi1190 Biologie rostlinné buňky

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Markéta Šámalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi1700 Buněčná biologie && Bi1060 Cytologie a anatomie rostlin && Bi4060 Fyziologie rostlin
Základní znalosti biochemie a molekulární biologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Popsat základní části rostlinné buňky, vysvětlit jejich vznik a funkce. Porozumět základním mechanismům funkce rostlinné buňky na molekulárně biologické úrovni.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu - rozumět struktuře a uspořádání rostlinné buňky. - chápat funkce jednotlivých částí a souvislosti s ostatními částmi buňky. - schopen popsat proces vzniku a vývoje jednotlivých částí i celé buňky. - vysvětlit základní metody studia rostlinných buněk.
Osnova
  • Přehled strukturní a funkční kompartmentace u rostlinných buněk Buněčné jádro a jadérko Plazmatická membrána Plastidy Mitochondrie, peroxizómy, glyoxizómy, lipozómy Vezikulární struktury a transport Rostlinný cytoskelet Buněčná stěna Signalizace Ontogeneze a diferenciace rostlinných buněk Stručný přehled metod studia rostlinné buňky
Literatura
    doporučená literatura
  • WAYNE, Randy. Plant cell biology : from astronomy to zoology. Second edition. London: Academic Press, 2018. vii, 727. ISBN 9780128143711. info
  • Alberts et al. (1998). Molecular Biology of the Cell, 5th edition, GS Garland Science. info
  • TAIZ, Lincoln, Eduardo ZEIGER, Ian Max MØLLER a Angus S. MURPHY. Plant physiology and development. International six edition. Oxford: Oxford Univesity Press, 2018. xxix, 761. ISBN 9781605357454. info
  • Buchanan, B. B., Gruissem, W., Jones, R. L. Biochemistry and Molecular Biology of Plants. Wiley-Blackwell, 2nd Revised ed. Edition, 2015. ISBN 978-0470714218. info
  • Plant cells and their organelles. Edited by William V. Dashek - Miglani S. Gurbachan. First published. Chichester: Wiley-Blackwell, 2017. xii, 414. ISBN 9780470976869. info
Výukové metody
Teoretická příprava formou přednášky, diskuse dotazů.
Metody hodnocení
Hodnocení zahrnuje dvě části. Vypracování eseje na zadané téma probírané v kurzu (30% celkové známky). Ústní zkouška ze zadaného okruhu otázek. (70%).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.