Bi6180 Biologie rostlin

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Milan Baláž, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Naděžda Bílá
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
(! Bi1060 Cytologie a anatomie rostlin )&&(! Bi4060 Fyziologie rostlin )&&! NOWANY ( Bi1060 Cytologie a anatomie rostlin , Bi4060 Fyziologie rostlin )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáškový kurz podává přehled základních poznatků z rostlinné cytologie, histologie, anatomie a fyziologie pro studenty nebiologických oborů. Absolvováním kurzu získají studenti znalosti o hlavních rysech vnitřní stavby rostlinných buněk, pletiv a orgánů, ale také o fyziologických mechanismech řídících růst a vývoj rostlin.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porovnat specifické rysy rostlinné buňky s buňkami bakteriálními či živočišnými;
- popsat vnitřní stavbu rostlin, a to jak na úrovni pletiv, tak orgánů;
- porozumět základním principům fyziologického fungování cévnatých rostlin;
- vysvětlit, jak spolu souvisejí struktura a fungování rostlinného těla.
Osnova
 • Cytologie: 1) Prokaryotní a eukaryotní buňka. Rostlinná buňka, struktura a funkce. Buněčná stěna , apoplastický prostor. Interceluláry. Plazmodezmy a symplast.

 • 2) Vakuola. Mikrotělíska (glyoxizómy, peroxizómy). Plastidy, typy plastidů. Chloroplasty - místa fotosyntézy, morfogeneze.

 • Histologie: 3) Pletiva a jejich klasifikace. Pletiva meristematická. Pletiva vodivá: vznik a typy svazků cévních, transport asimilátů, xylém a floém: fylogeneze, ontogenze, transferové buňky.

 • Organologie: 4) Kořen: funkce, typy kořenové soustavy, stavba vrcholu kořene, primární a sekundární stavba kořene (pokožka, kůra, střední válec).

 • 5) Stonek: funkce, stavba vrcholu stonku, primární a sekundární stavba stonku (pokožka, kůra, střední válec), rostliny jednoděložné a dvouděložné, stavba hypokotylu.

 • 6) List: funkce, vznik, opad, stavba (pokožka, mezofyl), bifaciální, monofaciální, stavba jehlice, průduchy a hydatody.

  Transport vody, solí a plynů v rostlinách, řízení látkových toků. Fyziologické přístupy ke studiu metabolických procesů v rostlinách. Minerální výživa rostlin, příjem a využití jednotlivých živin. Růstové procesy v rostlinách, fytohormony, vnější faktory řídící růst. Stresová fyziologie: obecné a specifické reakce na stresové faktory.
Literatura
  povinná literatura
 • LUX, Alexander, Milan BALÁŽ, Marie KUMMEROVÁ, Aleš SOUKUP, Olga VOTRUBOVÁ, Jun ABE, Shigenori MORITA a Thomas L. ROST. Visual guide to plant anatomy. Vydání 1. Praha: Academia, 2017. 325 stran. ISBN 9788020026200. info
 • GLOSER, Jan. Fyziologie rostlin. 2. rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 157 s. ISBN 8021017899. info
  doporučená literatura
 • TAIZ, Lincoln a Eduardo ZEIGER. Plant physiology. 4th ed. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, 2006. xxvi, 764. ISBN 0878938567. info
 • DICKISON, William C. Integrative plant anatomy. San Diego: Academic Press, 2000. xvii, 533. ISBN 0122151704. info
  neurčeno
 • Biochemistry & molecular biology of plants. Edited by Bob B. Buchanan - Wilhelm Gruissem - Russell L. Jones. Rockville, Md.: American Society of Plant Physiologists, 2000. xxxix, 136. ISBN 0943088402. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Písemná zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Doporučujeme současné zapsání předmětu Bi6180c Biologie rostlin - cvičení.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.