Bi6180 Biologie rostlin

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Milan Baláž, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jana Francová (pomocník)
Oldřich Jůza (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Naděžda Bílá
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:50 B11/132
Předpoklady
(! Bi1060 Cytologie a anatomie rostlin )&&(! Bi4060 Fyziologie rostlin )&&! NOWANY ( Bi1060 Cytologie a anatomie rostlin , Bi4060 Fyziologie rostlin )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáškový kurz podává přehled základních poznatků z rostlinné cytologie, histologie, anatomie a fyziologie pro studenty nebiologických oborů. Absolvováním kurzu získají studenti znalosti o hlavních rysech vnitřní stavby rostlinných buněk, pletiv a orgánů, ale také o fyziologických mechanismech řídících růst a vývoj rostlin.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porovnat specifické rysy rostlinné buňky s buňkami bakteriálními či živočišnými;
- popsat vnitřní stavbu rostlin, a to jak na úrovni pletiv, tak orgánů;
- porozumět základním principům fyziologického fungování cévnatých rostlin;
- vysvětlit, jak spolu souvisejí struktura a fungování rostlinného těla.
Osnova
 • Cytologie: 1) Prokaryotní a eukaryotní buňka. Rostlinná buňka, struktura a funkce. Buněčná stěna , apoplastický prostor. Interceluláry. Plazmodezmy a symplast.

 • 2) Vakuola. Mikrotělíska (glyoxizómy, peroxizómy). Plastidy, typy plastidů. Chloroplasty - místa fotosyntézy, morfogeneze.

 • Histologie: 3) Pletiva a jejich klasifikace. Pletiva meristematická. Pletiva vodivá: vznik a typy svazků cévních, transport asimilátů, xylém a floém: fylogeneze, ontogenze, transferové buňky.

 • Organologie: 4) Kořen: funkce, typy kořenové soustavy, stavba vrcholu kořene, primární a sekundární stavba kořene (pokožka, kůra, střední válec).

 • 5) Stonek: funkce, stavba vrcholu stonku, primární a sekundární stavba stonku (pokožka, kůra, střední válec), rostliny jednoděložné a dvouděložné, stavba hypokotylu.

 • 6) List: funkce, vznik, opad, stavba (pokožka, mezofyl), bifaciální, monofaciální, stavba jehlice, průduchy a hydatody.

  Transport vody, solí a plynů v rostlinách, řízení látkových toků. Fyziologické přístupy ke studiu metabolických procesů v rostlinách. Minerální výživa rostlin, příjem a využití jednotlivých živin. Růstové procesy v rostlinách, fytohormony, vnější faktory řídící růst. Stresová fyziologie: obecné a specifické reakce na stresové faktory.
Literatura
  povinná literatura
 • LUX, Alexander, Milan BALÁŽ, Marie KUMMEROVÁ, Aleš SOUKUP, Olga VOTRUBOVÁ, Jun ABE, Shigenori MORITA a Thomas L. ROST. Visual guide to plant anatomy. Vydání 1. Praha: Academia, 2017. 325 stran. ISBN 9788020026200. info
 • GLOSER, Jan. Fyziologie rostlin. 2. rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 157 s. ISBN 8021017899. info
  doporučená literatura
 • DICKISON, William C. Integrative plant anatomy. San Diego: Academic Press, 2000. xvii, 533. ISBN 0122151704. info
 • TAIZ, Lincoln, Eduardo ZEIGER, Ian Max MØLLER a Angus S. MURPHY. Plant physiology and development. International six edition. Oxford: Oxford Univesity Press, 2018. xxix, 761. ISBN 9781605357454. info
 • Biochemistry & molecular biology of plants. Edited by Bob B. Buchanan - Wilhelm Gruissem - Russell L. Jones. 2nd edition. Chichester: John Wiley & Sons, 2015. xv, 1264. ISBN 9780470714225. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Písemná zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Doporučujeme současné zapsání předmětu Bi6180c Biologie rostlin - cvičení.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.