Bi6661 Terénní cvičení z geobotaniky

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
5D. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Igor Malenovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Večeřa, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi2160 Terénní cvičení z botaniky || Bi2130 Terénní cvič. k syst. botanice || Bi2230 Terénní cvičení z botaniky
( Bi2160 Terénní cvičení z botaniky || B2160 Terénní cvič. k syst. botanice || B2130 Terénní cvič. k syst. botanice || Bi2130 Terénní cvič. k syst. botanice || B4230 Botanické terénní cvičení I. || B2230 Botanické terénní cvičení I. || Bi2230 Terénní cvičení z botaniky )&&(! B6661 Terénní cvičení z geobotaniky )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz má podobu pětidenního výukového bloku, který probíhá na terénní základně mimo Brno; během kurzu jsou studenti intenzivní formou seznámeni se základními terénními metodami vegetační ekologie (zapisování fytocenologických snímků, měření a odhadování základních stanovištních parametrů, odběry a analýza půdních vzorků, mikroklimatické měření, manipulativní experiment a vegetační mapování).
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude mít student přehled o základních terénních metodách vegetační ekologie a bude schopen alespoň některé z nich samostatně používat v praxi.
Osnova
  • 1) zápis fytocenologických snímků ve vybraných biotopech; 2) založení transektů napříč terénem s výraznou topografií (údolí), sběr údajů o vegetaci, charakteru stanoviště, půdních vzorků, struktuře stromového patra a o mikroklimatu podél těchto transektů; 3) práce na manipulativním experimentu, založeném v travinném společenstvu; 4) vegetační mapování vybrané oblasti; 5) zadání dat do Turbovegu a Excellu, ukázka zpracování dat pomocí JUICE a Gap light analyzer, prezentace a diskuse výsledků.
Literatura
  • MORAVEC, Jaroslav. Fytocenologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1994. 403 s. ISBN 8020004572. info
Výukové metody
Výuka má formu terénního cvičení a zahrnuje týmový sběr terénních dat a jejich následné zpracování a analýzu na terénní stanici.
Metody hodnocení
zápočet je podmíněn aktivní účastí na kurzu
Navazující předměty
Informace učitele
Cvičení probíhá zpravidla v 2. polovině května nebo začátkem června na některé terénní základně mimo Brno (Mohelno, Pálava, případně jinde). Informace o přesném termínu, odjezdu a požadované výbavě jsou zveřejňovány asi s měsíčním předstihem na nástěnce a internetových stránkách Ústavu botaniky a zoologie. Upozornění! Předpokládáme, že dle počtu přihlášených studentů cvičení bude probíhat s jedno- až dvouletou periodou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.