Bi6661 Terénní cvičení z geobotaniky

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
5D. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Večeřa, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi2160 Terénní cvičení z botaniky || Bi2130 Terénní cvič. k syst. botanice || Bi2230 Terénní cvičení z botaniky
( Bi2160 Terénní cvičení z botaniky || B2160 Terénní cvič. k syst. botanice || B2130 Terénní cvič. k syst. botanice || Bi2130 Terénní cvič. k syst. botanice || B4230 Botanické terénní cvičení I. || B2230 Botanické terénní cvičení I. || Bi2230 Terénní cvičení z botaniky )&&(! B6661 Terénní cvičení z geobotaniky )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz má podobu pětidenního výukového bloku, který probíhá na terénní základně mimo Brno; během kurzu jsou studenti intenzivní formou seznámeni se základními terénními metodami vegetační ekologie (zapisování fytocenologických snímků, měření a odhadování základních stanovištních parametrů, odběry a analýza půdních vzorků, mikroklimatické měření, manipulativní experiment a vegetační mapování).
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude mít student přehled o základních terénních metodách vegetační ekologie a bude schopen alespoň některé z nich samostatně používat v praxi.
Osnova
  • 1) zápis fytocenologických snímků ve vybraných biotopech; 2) založení transektů napříč terénem s výraznou topografií (údolí), sběr údajů o vegetaci, charakteru stanoviště, půdních vzorků, struktuře stromového patra a o mikroklimatu podél těchto transektů; 3) práce na manipulativním experimentu, založeném v travinném společenstvu; 4) vegetační mapování vybrané oblasti; 5) zadání dat do Turbovegu a Excellu, ukázka zpracování dat pomocí JUICE a Gap light analyzer, prezentace a diskuse výsledků.
Literatura
  • MORAVEC, Jaroslav. Fytocenologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1994. 403 s. ISBN 8020004572. info
Výukové metody
Výuka má formu terénního cvičení a zahrnuje týmový sběr terénních dat a jejich následné zpracování a analýzu na terénní stanici.
Metody hodnocení
zápočet je podmíněn aktivní účastí na kurzu
Navazující předměty
Informace učitele
Cvičení probíhá zpravidla v 2. polovině května nebo začátkem června na některé terénní základně mimo Brno (Mohelno, Pálava, případně jinde). Informace o přesném termínu, odjezdu a požadované výbavě jsou zveřejňovány asi s měsíčním předstihem na nástěnce a internetových stránkách Ústavu botaniky a zoologie. Upozornění! Předpokládáme, že dle počtu přihlášených studentů cvičení bude probíhat s jedno- až dvouletou periodou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.