Bi6671 Terénní cvičení ke květeně ČR

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
5D. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavel Novák, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Pavel Novák, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Novák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( Bi2160 Terénní cvičení z botaniky || Bi2130 Terénní cvič. k syst. botanice || Bi2230 Terénní cvičení z botaniky )&&( SOUHLAS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je: prakticky se seznámit s flórou a vegetací vybraného území České republiky.
Výstupy z učení
Po absolvování exkurze by studenti měli: - znát základní ekologické a fytogeografické charakteristiky navštívených lokalit a demonstrovaných rostlin - chápat lokální diverzitu flóry a vegetace a způsoby jejich ochrany.
Osnova
  • Přírodní podmínky zkoumaného území. Historie výzkumů. Základní botanická bibliografie k území. Terénní práce. Diskuse nad zajímavými nálezy.
Literatura
  • CHYTRÝ, Milan, Tomáš KUČERA a Martin KOČÍ. Katalog biotopů České republiky. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, 2001. 307 s. ISBN 80-86064-55-7. URL info
  • CULEK, Martin, Vít GRULICH a Dalibor POVOLNÝ. Biogeografické členění České republiky. Praha: Enigma, 1996. 347 s. 1. ISBN 80-85368-80-3. info
Výukové metody
Terénní práce, týden (5 dní), obvykle v červnu
Metody hodnocení
esej; zápočet
Informace učitele
2022 - 1.-5. 8., Polička (fytochoriony Českomoravské mezihoří, Českomoravská vrchovina, Železné hory, Žďárské vrchy).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.