FA482 Didaktický seminář z fyziky B

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
F4050 Úvod do fyziky mikrosvěta || F4060 Úvod do fyziky mikrosvěta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Organizované diskuse jednotlivých témat středoškolské fyziky. Jeho těžiště spočívá především v samostatné domácí přípravě studenta. Seminární referáty obsahují výklad dané problematiky na vysokoškolské i středoškolské úrovni a analyzují jejich souvislosti. Po výstupu následuje diskuse při které přítomný učitel i studenti hodnotí úroveň referátu.
Hlavním cílem kurzu je rozvíjení fyzikálně-pedagogických schopností a dovedností studentů. Na jeho konci by studenti měli být schopni všestranně analyzovat vybraná fyzikální témata a podrobně posoudit simplifikace užívané při jejich školském výkladu.
Osnova
  • 1. Optika.
  • 2. Termika a molekulová fyzika.
  • 3. Struktura a vlastnosti látek.
  • 4. Kvantová, atomová a jaderná fyzika.
  • 5. Astrofyzika.
Literatura
  • ARONS, A. B. Teaching introductory physics. New York: John Wiley & Sons, 1996. xiv, 153. ISBN 0471137073. info
Výukové metody
Seminář se studentskými výstupy a diskusí.
Metody hodnocení
Výuka: seminář se studentskými výstupy a diskusí. Zápočet: stanovený počet úspěšných výstupů během semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.