Bi7070 Fyziologie buněčných systémů

Přírodovědecká fakulta
podzim 2003
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Předpoklady
Nutné základní znalosti z biochemie, buněčné a molekulární biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Komplexně pojatý výklad je zaměřen na hlubší pochopení buněčných funkcí, otázek vývoje, kontroly cytokinetiky (dělení buněk, diferenciace a apoptózy). Cílem je přispět k rozšíření poznatků o mechanismech účinků hormonů, cytokinů a tkáňových mediátorů. Značná pozornost je věnována, dějům na úrovni plasmatické membrány, cytosolu a jádra, tj. přenosu signálů regulátorů buněčných funkcí na molekulové úrovni. Tyto informace a způsob výkladu, zdůrazňující pochopení zpětnoSvazebných vztahů, by měly umožnit samostatně odvozovat důsledky odchylek v buněčných regulacích pro fyziologii a patofyziologii celého organismu - v reakcích jako je stres, zánět či v procesech vedoucích k nádorovému bujení. Jde o poznání vzájemných souvislostí na jednotlivých úrovních regulací savčího organismu (molekulové až systémové).
Osnova
 • 1. Úvod do teorie systémů 2. Typy buněčných populací 3. Cytokinetika a její regulace Buněčný cyklus a jeho regulace Stimulátory a inhibitory růstu 4. Struktura a funkce plasmatické membrány Lipidové mediátory a cytokiny Transdukce signálů růst modulujících molekul a exprese genetické informace 5. Krvetvorný systém a jeho funkce Membránové rozpoznávací systémy a imunitní soustava 6. Homeostáza, zdraví a nemoc Organismus jako hierarchický systém Spolupůsobení nervové, endokrinní a humorální soustavy Systémové reakce (stres, zánět) 7. Škodlivé faktory vnějšího prostředí a jejich vliv na zdraví lidské populace
Literatura
 • TROJAN, Stanislav. Lékařská fyziologie. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 1999. 612 s. ISBN 8071697885. info
 • Cell Physiology Source Book, ed. N. Sperelakis, Academic Press Inc., 1995
 • ALBERTS, Bruce. Molecular biology of the cell. 3rd ed. New York: Garland Publishing, Inc., 1994. xliii, 129. ISBN 0-8153-1620-8. info
 • VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. S. II-XIV,. ISBN 80-85605-44-9. info
 • Molecular cell biology. Edited by James Darnell - Harvey Lodish - D. Baltimore. 2nd ed. New York: Scientific American Books, 1990. x, 1105 s. ISBN 0-7167-2078-7. info
 • J. Neuwirt, E. Nečas: Kmenové buňky a krevní choroby, Avicenum Praha 1981
 • ŠTERZL, Jaroslav. Imunitní systém a jeho fyziologické funkce. Praha: Česká imunologická společnost, 1993. 480 s. info
 • KOTYK, Arnošt. Struktura a funkce biomembrán. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 173 s. ISBN 8021013168. info
 • The cytokine handbook, ed. A. W. Thompson, Academic Press New York, 1994
 • + doporučené speciální separáty a schemata z přednášek
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.