Bi7070 Fyziologie buněčných systémů

Přírodovědecká fakulta
podzim 2008
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
Rozvrh
St 14:00–15:50 BFU
Předpoklady
Nutné základní znalosti z biochemie, buněčné a molekulární biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Komplexně pojatý výklad je zaměřen na hlubší pochopení buněčných funkcí, otázek vývoje, kontroly cytokinetiky (dělení buněk, diferenciace a apoptózy). Pozornost je věnována zejména účinkům hormonů, cytokinů a tkáňových mediátorů s důrazem na speciální úlohu látek lipidové povahy a jejich metabolismu. Jsou popisovány děje na úrovni plasmatické membrány, cytosolu a jádra, tj. přenos signálů regulátorů buněčných funkcí na molekulové úrovni a jejich uplatnění v reakcích jako je stres, zánět či v procesech vedoucích k nádorovému bujení. . Hlavním cílem kurzu je:
- rozšíření poznatků o mechanismech působení endogenních regulačních molekul - pochopení zpětnovazebných vztahů a následně schopnost samostatného odvozování důsledků odchylek v buněčných regulacích pro fyziologii a patofyziologii celého organismu - poznání vzájemných souvislostí na jednotlivých úrovních regulací savčího organismu (molekulové až systémové).
Osnova
 • 1. Úvod do teorie systémů 2. Typy buněčných populací 3. Cytokinetika a její regulace Buněčný cyklus a jeho regulace Stimulátory a inhibitory růstu 4. Struktura a funkce plasmatické membrány Lipidové mediátory a cytokiny Transdukce signálů růst modulujících molekul a exprese genetické informace 5. Krvetvorný systém a jeho funkce Membránové rozpoznávací systémy a imunitní soustava 6. Homeostáza, zdraví a nemoc Organismus jako hierarchický systém Spolupůsobení nervové, endokrinní a humorální soustavy Systémové reakce (stres, zánět) 7. Škodlivé faktory vnějšího prostředí a jejich vliv na zdraví lidské populace
Literatura
 • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky. Translated by Arnošt Kotyk. 2. vyd. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 2004. xxvi, 630. ISBN 8090290620. info
 • ALBERTS, Bruce. Molecular biology of the cell. 3rd ed. New York: Garland Publishing, Inc., 1994. xliii, 129. ISBN 0-8153-1620-8. info
 • Cell Physiology Source Book, ed. N. Sperelakis, Academic Press Inc., 1995
 • TROJAN, Stanislav. Lékařská fyziologie. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 1999. 612 s. ISBN 8071697885. info
 • VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. S. II-XIV,. ISBN 80-85605-44-9. info
 • The cytokine handbook, ed. A. W. Thompson, Academic Press New York, 1994
 • Functional metabolism, Regulation and Adaptation, ed. K. B. Storey, Wiley-Liss, Inc., Hoboken, New Jersey, 2004
 • Handbook of cell signaling, Vol. 1, 2, 3, eds. R. A. Bradshaw, E. A. Dennis, Academic Press, Elsevier Science 2004
 • ŠTERZL, Jaroslav. Imunitní systém a jeho fyziologické funkce. Praha: Česká imunologická společnost, 1993. 480 s. info
 • KOTYK, Arnošt. Struktura a funkce biomembrán. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 173 s. ISBN 8021013168. info
 • + doporučené speciální separáty a schemata z přednášek
Metody hodnocení
Přednášky
Závěrečná písemná zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.