G9301 Pánevní analýza

Přírodovědecká fakulta
podzim 2003
Rozsah
2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: kz.
Vyučující
RNDr. Juraj Franců, CSc. (přednášející), doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr. (zástupce)
doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Běla Hrbková
Předpoklady
! G9300 Pánevní analýza
Úspěšné absolvovánízákladního kursu ze sedimentologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 36 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/36, pouze zareg.: 0/36, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/36
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen posluchačům magisterského studia geologie. jeho cílem je seznámit studenty se základy klasifikace sedimentárních pánví a metodami jejich studia. Pozornost je věnována i praktické aplikaci pánevní analýzy zejména při vyhledávání ložisek zemního plynu a ropy.
Osnova
  • Základní charakteristiky a definice. Metody studia sedimentárních pánví. Klasifikace sedimentárních pánví. Mechanismus vzniku pánví. Sekvenční stratigrafie - vyplňování pánví. Subsidence Geotermie-tepelná histori výplně pánví. Produkty diagenetické a katagenní přeměny. Pánevní analýza a ložiska surovin.
Literatura
  • Einselle G.: Sediimentary Basins.-Springer-Verlag
  • Tectonics of sedimentary basins. Edited by Cathy J. Busby - Raymond V. Ingersoll. Cambridge: Blackwell Science, 1995. x, 579 s. ISBN 0-86542-245-1. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.