M7960 Dynamické systémy

Přírodovědecká fakulta
podzim 2003
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Ladislav Adamec, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Ladislav Adamec, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Ladislav Adamec, CSc.
Předpoklady
Matematická analýza (diferenciální a integrální počet, věta o implicitní funkci). Lineární algebra (matice). Základy z obyčejných diferenciálních rovnic.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vzhledem k možnému rozsahu spíše základní kurs dynamických systémů.
Osnova
  • 1)Úvod, motivační přiklady, základní pojmy. 2)Jednodimenzionální diskrétní dynamické systémy. 3)Lineární systémy. 4)Analýza pevných bodů a periodických orbit. 5)Hyperbolické systémy.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2006, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.