F8150 Optické vlastnosti pevných látek

Přírodovědecká fakulta
podzim 2004
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Rozvrh
Pá 8:00–8:50 Kontaktujte učitele, Pá 9:00–10:50 Kontaktujte učitele
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
1. Fenomenologie, odezvové funkce. Komplexní vodivost, permitivita, index lomu. 2. Kramersovy-Kronigovy relace. 3. Klasické modely, vázané a volné náboje. 4. Kvantové přechody. 5. Jedno- a vícefononová absorpce. 6. Plasma volných elektronů. 7. Mezipásové přechody a kritické body. 8. Přehled vlastností kovů, polovodičů a izolátorů v optickém oboru frekvencí. 9. Experimentální metody studia optických vlastností.
Osnova
  • 1. Fenomenologie, odezvové funkce. Komplexní vodivost, permitivita, index lomu. 2. Kramersovy-Kronigovy relace. 3. Klasické modely, vázané a volné náboje. 4. Kvantové přechody. 5. Jedno- a vícefononová absorpce. 6. Plasma volných elektronů. 7. Mezipásové přechody a kritické body. 8. Přehled vlastností kovů, polovodičů a izolátorů v optickém oboru frekvencí. 9. Experimentální metody studia optických vlastností.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
S.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2002, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.