JNP03 Němčina pro přírodovědce 3

Přírodovědecká fakulta
podzim 2005
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Květoslava Štěpánková (přednášející)
Garance
Mgr. Hana Ševečková, M.A.
Kontaktní osoba: JUDr. Helena Sýkorová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JNP03/01: Po 18:00–19:50 J2, K. Štěpánková
JNP03/02: Čt 16:00–17:50 J2, K. Štěpánková
JNP03/03: Čt 18:00–19:50 J2, K. Štěpánková
Předpoklady
Znalost německého jazyka na středoškolské úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem výuky je rozvinout a doplnit základní dovednosti nezbytné ke studiu odborné literatury.
Osnova
  • Obecné cíle: 1) rozvinout dovednost mluvení tak, aby studenti byli schopni komunikovat i o odborných tématech (diplomová, bakalářská práce apod.) 2) rozvinout dovednost čtení tak, aby se studenti bez problémů orientovali i ve složitějších textech 3) rozvinout poslechové dovednosti i v oblasti odborné 4) získat přehled o obecně-vědní slovní zásobě a o základní odborné terminologii 5) zopakovat a prohloubit znalost gramatiky se zaměřením na jevy odborného stylu 6) v písemném projevu zvládnout krátké shrnutí odborného článku
Literatura
  • Přehled literatury - viz informace učitele.
Metody hodnocení
Výuka je v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou udělení zápočtu je úspěšné vykonání zápočtového testu a 85% přítomnost ve výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
Literatura: K. Štěpánková: Němčina pro přírodovědce, MU, Brno 2001 + další odkazy uvedené v této publikaci odborné texty - operativně podle oborů (zajišťuje vyučující, případně sami studenti)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.