JNP03 Němčina pro přírodovědce 3

Přírodovědecká fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/2. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Květoslava Štěpánková (přednášející)
Garance
Mgr. Hana Ševečková, M.A.
Kontaktní osoba: Magdalena Kunzová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JNP03/01: Út 17:00–18:50 J4, K. Štěpánková
JNP03/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Štěpánková
JNP03/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Štěpánková
Předpoklady
Znalost německého jazyka minimálně na středoškolské úrovni + zvládnutí dovedností, které jsou obsahem kurzů JNP01 a JNP02.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 221 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem výuky je rozvinout profesní dovednosti studenta a schopnost sledovat nejnovější poznatky ve studovaném oboru.
Osnova
  • Cílová pokročilost: úroveň podle EU B2 Obecné cíle: 1. rozvinout mluvní dovednosti potřebné pro komunikaci v situacích typických pro oblast vědy 2. rozvinout čtecí dovednosti tak, aby se studenti vypořádali i se složitějšími autentickými odbornými texty 3. rozvinout poslechové dovednosti tak, aby umožnily studentům porozumět odbornému textu 4. rozvinout dovednost psát tak, aby studenti dovedli sestavit žánry (typy textů) typické pro oblast vědy 5. seznámit studenty se základní odbornou terminologií 6. zopakovat a prohloubit znalost gramatiky v nových kontextech Obecné úkoly: Studenti 1. se naučí, jak popsat proces, systém, jak vyjádřit příčinu a následek, 2. se naučí, jak si dělat poznámky ze slyšeného textu 4. se naučí, jak psát žádost o zaměstnání, formální a neformální dopis, laboratorní zprávu 5. prohloubí si znalost odborné terminologie 6. upevní si znalost gramatiky 7. rozvinout dovednost diskutovat a řídit diskusi Hodnocení: 1 písemný zápočtový test za semestr
Literatura
  • Přehled literatury - viz informace učitele.
Metody hodnocení
Hodnocení: 1 písemný zápočtový test za semestr
Navazující předměty
Informace učitele
1) Slovníky Č-N, N-Č slovník, Siebenschein, SPN, Praha, 1989 Č-N, N-Č slovník, Řešetka, Fin publishing, Olomouc, 1997 Č-N, N-Č technický slovník, SNTL, Praha, 1989 Č-N, N-Č Handy technický slovník, Fraus, Plzeň, 2006 Duden, Deutsches Universalwörterbuch LINGEA 2000 Lexikon, CD (obsahuje i gramatiku) Wahrig, Deutsches Wörterbuch, (i na CD) N-Č slovníček geografických názvů 2) Základní učebnice Němčina pro začátečníky a samouky,Pařízková, P& P, 2001 Moderní učebnice němčiny, Höppnerová, Jaucová, NS Svobody, Praha, 2000 Němčina pro přírodovědce, Štěpánková, MU Brno 2001 3) Gramatiky Cvičebnice německé gramatiky, Dusilová a kol., Polyglot, 1998 Mluvnice němčiny, Baumbach, Václavková, Fin publishing, Olomouc, 1977 Moderní gramatika němčiny, Berglová, Formánková, Mašek, Fraus, Plzeň,2006 Testy k Moderní gramatice němčiny,Berglová, Fraus, Plzeň, 2006 Německá gramatika, Berglová, Formánková, Mašek, Fraus, Plzeň,1995 Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Dreyer-Schmidt, Hueber,2005 (pro hodně pokročilé)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.