Bi7623 Seminář z mikrobiologie III.

Přírodovědecká fakulta
podzim 2007 - akreditace
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Martin Krsek, CSc., MSc (cvičící)
doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc. (cvičící)
Garance
RNDr. Danuška Horáková, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Danuška Horáková, CSc.
Předpoklady
Seminář je určen studentům oboru mikrobiologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminař slouží k seznámení studentů s odbornou literaturou a jejím překladem do vyučovacího jazyka. Student vypracuje na zadané téma semestrální práci ( práce s odbornou literaturou). Informuje o výsledcích recherche k diplomové práci. Informuje průběžně o výsledcích vlastní výzkumné práce v rámci zadané práce diplomové. Diskutuje k presentovaným vědeckým poznatkům.
Osnova
  • Úvodní slovo, vystoupení studentů s připraveným referátem, diskuse, zhodnocení celého vystoupení. Na závěr semináře jsou řešeny problémy s výukou, provozem na katedře, atd. Studenti rovněž navštěvují seminář pořádaný ČSSM v Brně a jiná aktuální odborná setkání mikrobiologů. Na semináři rovněž vystupují odborníci z praxe, popř. vyučující informují o nových výsledcích svého výzkumu.
Literatura
  • Literatura je individuálně doporučena vyučujícími, vedoucími diplom.prací a semináře
Metody hodnocení
Seminář se koná každý týden a předpokladem pro udělení zápočtu je vystoupení na semináři s přednáškou na zadané téma (podle ročníku a semestru)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.