Bi7623 Seminář z mikrobiologie III.

Přírodovědecká fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Martin Krsek, CSc., MSc (cvičící)
doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc. (cvičící)
Garance
RNDr. Danuška Horáková, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Danuška Horáková, CSc.
Rozvrh
Čt 14:00–15:50 F2,02012
Předpoklady
Seminář je určen pro studenty oboru mikrobiologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s odbornou literaturou a jejím překladem do vyučovacího jazyka, naučit je připravit si odborný referát (na základě studia literatura a případně získaných experimentálních výsledků) a být schopen ho úspěšně prezentovat a obhájit před publikem. Každý student vypracuje na zadané téma referát a tento prezentuje před svými kolegy a vyučujícími oddělení mikrobiologie ( rešerže k diplomové práci, dílčí výsledky diplomové práce atd.). Součástí seminářů jsou i vystoupení pozvaných externích vědeckých pracovníků a návštěvy vhodných seminářů pořádaných jinými vědeckými institucemi v Brně.
Osnova
  • Překlady odborných článků, dílčí experimentální výsledky diplomové práce, presentace diplomové práce. Studenti navštěvují odborné semináře pořádané ČSSM v Brně a jiná aktuální setkání mikrobiologů. Na semináři vystupují pozvaní odborníci z praxe.
Literatura
  • Výběr literatury dle tématu vystoupení.
  • Respective literature is assigned in the course of the seminar.
  • HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace. Translated by Petr Kunst. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 392 s. ISBN 8024707829. info
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Metody hodnocení
Seminář je zakončen zápočtem pro jehož udělení se předpokládá presentace na zadané téma a pravidelná účast na semináři.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.