C1475 Úvod do matematiky pro chemoinformatiky a bioinformatiky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2007 - akreditace
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (přednášející)
Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurs je přehledem základů lineární algebry, diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné a dvou proměnných a základů diferenciálních rovnic na nejnižší možné úrovni. Úkolem kursu je vytvořit představu o základních pojmech ve výše uvedených oblastech a v rámci cvičení získat dovednosti při řešení jednoduchých příkladů.
Osnova
  • 1.Množiny, základní množinové operace, číselné množiny. 2.Matice, vektory, operace s vektory, lineární závislost, hodnost, determinanty, systémy lineárních rovnic. 3.Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině a prostoru, kuželosečky. 4.Funkce jedné proměnné, základní vlastnosti (definiční obor, obor hodnot, monotónnost, parita, periodicita, graf). 5.Vlastní a nevlastní limita funkce ve vlastním a nevlastním bodě, výpočet limity, spojitost funkce. 6.Derivace funkce, lokální a absolutní extrémy, inflexe. 7.L'Hospitalovo pravidlo a jeho aplikace na výpočet limit, diferenciál funkce. 8.Průběh funkce. 9.Integrální počet funkcí jedné proměnné, substituční metoda a metoda per partes, určitý integrál. 10.Diferenciální počet funkcí dvou proměnných, parciální derivace, lokální a absolutní extrémy. 11.Integrální počet funkcí dvou proměnných. 12.Pojem dvojného, trojného a křivkového integrálu. 13.Obyčejné diferenciální rovnice prvního řádu.
Další komentáře
Předmět již není vypisován.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.