Z1313 Přírodní hrozby a rizika v krajině

Přírodovědecká fakulta
podzim 2007
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Předpoklady
Předmět je určen hlavně studentům studijních programů Geografie a kartografie a Aplikovaná geografie, ale i dalším zájemcům.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/150, pouze zareg.: 0/150
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přírodní hrozby patří mezi přírodní procesy, které překročily určitou prahovou hodnotu a negativně se projevují v životě a činnostech lidské společnosti. Stejně jako mezi přírodními procesy, tak i mezi katastrofami existuje vzájemná souvislost. Jedna ovlivňuje druhou, někdy dokonce první katastrofa spustí další. Ke všem katastrofám, jako by jich ještě nebylo dost, přistupují i druhotné účinky související s lidskou činností - požáry, výbuchy plynu, protržení nebo přelití přehradních hrází, vyhubení dobytka, otrávení pastvin a studní, hladomor, epidemie. Cílem předmětu je studium příčin vzniku jednotlivých ničivých přírodních procesů, jejich průběh, vzájemná souvislost a provázanost, možnosti a metody předpovědi a předcházení či snížení negativních dopadů.
Osnova
  • 1. úvod do problematiky - přírodní hrozby, hazardy a rizika - základní pojmy, členění 2. zemětřesení 3. vulkanismus/sopečné výbuchy 4. sesuvy půdy 5. vlny horka/sucha, studené vpády 6. tornáda, hurikány/ tajfuny, vichřice/bouře 7. říční povodně a záplavy 8. mořské záplavy/povodně, tsunami 9. glaciální hazardy, sněhové bouře/laviny 10. přírodní požáry 11. chemické hazardy, ionizující záření 12. přenosné choroby 13. biotické/biologické hazardy 14. hodnocení a řízení rizik 15. využití metod DPZ
Literatura
  • KUKAL, Zdeněk. Přírodní katastrofy [Kukal, 1983]. Vyd. 2. Praha: Horizont, 1983. 259 s. info
  • REICHARDT, Hans. Naturkatastrophen (Orig.) : Přírodní katastrofy. info
  • JAKEŠ, Petr a Jan KOZÁK. Vlny hrůzy : zemětřesení, sopky a tsunami. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 221 s. ISBN 8071067725. info
  • SMITH, Keith. Environmental hazards : assessing risk and reducing disaster. 4th ed. London: Routledge, 2004. xiv, 306. ISBN 0415318033. info
  • BRYANT, Edward. Natural hazards. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. xvi, 312. ISBN 0521537436. info
Metody hodnocení
Předmět je ukončen standardně kolokviem - rozpravou studenta s učitelem o problematice předmětu, anebo zkouškou - rozpravou studenta s učitelem nad písemnou prací (4-6 stran) zabývající se dílčí problematikou předmětu.
Informace učitele
Pro předmět budou k dispozici učební texty multimediálního charakteru přístupné prostřednictvím počítačové sítě Internet v Informačním systému MU. Na výuce se budou spolupodílet další odborníci - specialisté pro konkrétní témata.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.