EN

PřF:C7935 Recyklace termoplastů - Informace o předmětu

C7935 Recyklace termoplastů, termosetů a pryží

Přírodovědecká fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/0. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. (přednášející), prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (zástupce)
Garance
prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmětem kurzu je pochopení recyklace a likvidace polymerního odpadu (termoplasty, termosety, vulkanizáty) jako komplexní problematiky zahrnující legislativní, ekonomické a technické požadavky. Probírán je celý proces, počínaje sběrem odpadu a končící využitím s důrazem na minimalizaci skládkování a dopadů na životní prostředí. Součástí výuky je minimálně jedna exkurze do recyklační firmy. Absolvent by měl získat základ pro práci v recyklační firmě a být schopen si dále samostatně doplňovat znalosti v této oblasti.
Osnova
 • Legislativa a názvosloví
 • Anglické terminologie
 • Sběr, identifikace a třídění odpadu
 • Operace na suché a na mokré cestě
 • Zpracovatelské technologie v tavenině
 • Aditiva pro recykláty
 • Recyklace termoplastů
 • Recyklace PET
 • Recyklace termosetů
 • Recyklace vulkanizátů
 • Chemická recyklace
 • Metody termického rozkladu
 • Energetické využití
 • Problémy a perspektivy recyklace a likvidace polymerního odpadu (termoplasty, termosety, vulkanizáty) v EU
 • Recyklace versus biodegradace
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.