JAF03 Angličtina pro fyziky III

Přírodovědecká fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Milada Pavlovová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Hana Ševečková, M.A.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Magdalena Kunzová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAF03/01: St 12:00–13:50 J1, M. Pavlovová
JAF03/02: St 8:00–9:50 J1, M. Pavlovová
Předpoklady
! JAP03 Angličtina pro přírodovědce 3 || ! JAP04 Angličtina pro přírodovědce 4 || ! NOW ( JAC03 Angličtina pro chemiky III ) || ! JAC03 Angličtina pro chemiky III || ! NOW ( JAB03 Angličtina pro biology III ) || ! JAB03 Angličtina pro biology III || ! NOW ( JAG03 Angličtina pro geology III ) || ! JAG03 Angličtina pro geology III || ! NOW ( JAM03 Angličtina pro matematiky III ) || ! JAM03 Angličtina pro matematiky III || ! NOW ( JAZ03 Angličtina pro geografy III ) || ! JAZ03 Angličtina pro geografy III
Znalost anglického jazyka na středoškolské úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 73 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Obecné cíle: 1. rozvinout mluvní dovednosti potřebné pro komunikaci v situacích typických pro oblast vědy 2. rozvinout čtecí dovednosti tak, aby se studenti vypořádali i se složitějšími autentickými odbornými texty 3. rozvinout poslechové dovednosti tak, aby umožnily studentům porozumět odbornému textu 4. rozvinout dovednost psát tak, aby studenti dovedli sestavit žánry (typy textů) typické pro oblast vědy 5. seznámit studenty se základní odbornou terminologií 6. zopakovat a prohloubit znalost gramatiky v nových kontextech Obecné úkoly: Studenti 1. se naučí, jak popsat proces, systém, jak vyjádřit příčinu a následek, jak interpretovat grafy, jak přednést akademickou prezentaci 2. si dále prohloubí dovednosti uvedené v sylabu akademické angličtiny pod bodem 1. 3. se naučí, jak si dělat poznámky ze slyšeného textu 4. se naučí, jak psát žádost o zaměstnání, formální a neformální dopis, laboratorní zprávu, abstrakt, odborný článek 5. prohloubí si znalost odborné terminologie 6. upevní si znalost gramatiky Hodnocení: 1 písemný zápočtový test za semestr
Osnova
  • Syllabus předmětu: 1. Odborné texty z fyziky a dalších příbuzných oborů podle zájmu a důležitosti (vyžadovaná slovní zásoba) 2.Obecné texty vyšší náročnosti (vyžadovaná slovní zásoba)
Literatura
  • Přehled doporučené literatury - viz informace učitele.
  • The recommended literature - see the information of the teacher
Metody hodnocení
Výuka v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou je úspěšné vykonání zápočtového testu a 85% přítomnost ve výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
Odborná literatura: http://home.teleport.com/~amobb/biology/ http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/5875/ http://www.biochemlinks.com/bclinks/bclinks.cfm http://www.nature.com http://www.sciencenews.org http://www.sciencedaily.org http://www.newscientist.com http://www.nationalgeographic.com Anthropology - W.A.Haviland, 1997, Harcourt Brace College Publishers Human Anatomy, Harold J. Benson, Kathleen P. Talaro, WCB 1993 Anatomy and Physiology, Harold J. Benson, Stanley E. Gunstream, Arthur Talaro, Kathleen P. Talaro, WCB 1992 Environment Today, Dr. T. Greenhalgh, D. Shaw, Longman, 1994 Presenting facts and figures, D. Kerridge, Longman, 1996 Effective presentation, J. Comfort, OUP 1995 Giving presentations, M. Ellis, N. O'Driscoll, Longman, 1997 Key Words in Science and Technology, Bill Mascull, Cobuild 1997
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.