M1520 Seminář ze středoškolské matematiky 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miloš Přinosil, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Pavel Šišma, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
M1520/01: Út 8:00–9:50 M3,01023, P. Šišma
M1520/02: Út 12:00–13:50 M3,01023, P. Šišma
M1520/03: Čt 16:00–17:50 M4,01024, M. Přinosil
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Elementární funkce: racionální funkce, rovnice a nerovnice; iracionální rovnice a nerovnice; exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice; goniometrické funkce, rovnice a nerovnice.
Osnova
  • Elementární funkce: racionální funkce, rovnice a nerovnice; iracionální rovnice a nerovnice; exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice; goniometrické funkce, rovnice a nerovnice.
Literatura
  • HERMAN, Jiří, Radan KUČERA a Jaromír ŠIMŠA. Seminář ze středoškolské matematiky. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 51 s. ISBN 9788021035287. info
Metody hodnocení
Řešení příkladů; 2 písemné práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.