F7241 Fyzika plazmatu 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2009
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Jan Janča, DrSc. (přednášející)
doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jan Janča, DrSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jan Janča, DrSc.
Rozvrh
St 12:00–13:50 Fs2,04003
Předpoklady
F5170 Fyzika plazmatu
Přednášky "Elektřina a magnetismus", "Teorie elmg.pole", "Atomová,jaderná a částicová fyzika","Fyzika plazmatu".
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška navazuje na základní přednášku z fyziky plazmatu F 5170. V přednášce jsou podstatně rozšířeny znalosti studentů o různých typech rozdělovacích funkcí rychlostí elektronů v plazmatu. Na vyšší úrovni je přednášena teorie vzniku samostatných elektrických výbojů různého typu.Je přednášen úvod do magnetohydrodynamiky a termodynamiky plazmatu. Symetrická část rozdělovací funkce. Margenauovo a Druyvesteinovo rozdělení rychlostí. Rozdělení rychlostí elektronů v neizotermickém plazmatu v přítomnosti elektrického a magnetického pole. Výboje v plynech. Townsendova teorie růstu lavin a podmínaka zapálení el. výboje. Paschenův zákon. Podmínka zapálení vysokofrekvenčního výboje. Typy a charakteristiky vysokofrekvenčních výbojů. Schottkyho teorie ambipolární difuze. Základy magnetohydrodynamiky. Sondová charakteristika a sondová měření. Termodynamika plazmatu. Sahova rovnice. Dráhy nabitých částic v různých typech elektrických a magnetických polí. Elektrostatické oscilace kolmé na směr magnetického pole,horní a dolní hybridní frekvence.
Osnova
  • Typy rozdělovacích funkcí.Townsendova teorie zapálení samostatného výboje.Paschenův zákon. Buzení vysokofrekvnčních a mikrovlnných výbojů. Schottkyho teorie ambipolární difuse. Základy magnetohydrodynamiky. Pinch efekt.Sahova rovnice a její užití. Snížení ionizačního potenciálu. Sondová měření. Dráhy nabitých částic v různých konfiguracích elektrického a magnetického pole.
Literatura
  • GOLDSTON, Robert J. a Paul H. RUTHERFORD. Introduction to plasma physics. Bristol: Institute of Physics Publishing, 1995. xvii, 491. ISBN 0-7503-0183-X. info
  • LIEBERMAN, M. A. a Allan J. LICHTENBERG. Principles of plasma discharges and materials processing. New York: John Wiley & Sons, 1994. xxvi, 572. ISBN 0471005770. info
  • DRAWIN, Hans-Werner a Paul FELENBOK. Data for plasmas in local thermodynamic equilibrium. Paris: Gauthier-Villars, 1965. 503 s. info
Výukové metody
Klasická teoretická přednáška rozšiřující dosavadní znalosti studentů v oblasti aplikací fyziky plazmatu.
Metody hodnocení
Přednáška. Kolokvium s písemným testem.
Navazující předměty
Informace učitele
Studentům kombinovaného studia bude zadána příslušná lieratura, resp. kopie textů připravených učitelem.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.