F9511 Počítače ve výuce fyziky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Antonín Brablec, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. David Trunec, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni objasnit a názorně předvést možnosti využití výpočetní techniky při výuce fyziky. Dokáží používat počítačové měřicí nástroje, zejména školní měřicí systémy. Budou schopni řešit vybrané fyzikální problémy pomocí programového vybavení. Předpokládají se znalosti výpočetní techniky na úrovni střední školy.
Osnova
  • Technické vybavení počítače, von Neumannovo schéma, stavba počítače. Sběrnice počítače. Operační systém.
  • Školní měřicí systémy. Komunikační rozhraní osobních počítačů. Rozhraní CENTRONICS, RS-232C. Měřicí desky, programovatelné multimetry, napájecí zdroje a další přístroje.
  • Borland Delphi, LabView. Programování měřicích přístrojů v OS Windows.
  • Systémy počítačové algebry ve výuce fyziky, systém Maple. Modelovací a simulační programy ve fyzice a výuce fyziky.
Literatura
  • WANG, Frank Y. Physics with MAPLE : the computer algebra resource for mathematical methods in physics. Weinheim: Wiley-VCH, 2006. xx, 605. ISBN 3527406409. info
Výukové metody
přednáška kombinovaná s praktickou výukou v laboratoři
Metody hodnocení
K získání zápočtu je vyžadována 80% účast v hodinách a aktivní práce během semestru.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
L.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019.