F9511 Počítače ve výuce fyziky 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Antonín Brablec, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. David Trunec, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se věnuje využití výpočetní techniky při výuce fyziky. Uvádí do problematiky modelovacích systémů Famulus a Maple a seznamuje s technickým a programovým vybavením počítače. Předpokládají se znalosti výpočetní techniky na úrovni střední školy.
Osnova
  • 1. Využití modelovacích a simulačních programů ve fyzice a výuce fyziky, systém Famulus (numerická matematika, statistické funkce, interaktivní mechanika, připravené modely, ovládání experimentů ze systému Famulus). 2. Systémy počítačové algebry ve výuce fyziky, systém Maple (připravené pracovní listy, tvorba nových). 3. Další výukový software. Využití počítače pro testování znalostí studentů. 4. Technické vybavení počítače, von Neumannovo schéma, stavba počítače. Klasifikace osobních počítačů. Rozhraní osobních počítačů. 5. Operační systémy. Konfigurace operačního systému.
Metody hodnocení
K získání zápočtu je vyžadována 80% účast v hodinách a aktivní práce během semestru.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019.