Z4042 Geografie služeb

Přírodovědecká fakulta
podzim 2009
Rozsah
1/1/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Hanáková (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
Rozvrh
Po 15:00–15:50 Z5,02004
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z4042/01: Čt 15:00–15:50 Z3,02045
Z4042/02: Út 14:00–14:50 Z4,02028
Předpoklady
Z3090 Humánní geografie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 62 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/62, pouze zareg.: 0/62
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: poskytnout hlubší geografický pohled na sektor služeb; popsat funkční a prostorovou diferenciaci služeb; zachytit hlavní vývojové trendy na regionální, národní či globální úrovni.
Osnova
  • 1. Geografie služeb - úvod, diferenciace a hlavní trendy v tercierním sektoru, postavení služeb v globální a regionální ekonomice; 2. Výrobní služby - vymezení, hlavní vývojové trendy, prostorové rozložení; 3. Telekomunikace - rozvojové trendy, vliv na vývoj sektoru služeb; 4. Finanční služby - vymezení, hlavní vývojové trendy, prostorové rozložení; 5. Logistika - vymezení, hlavní vývojové trendy, prostorové rozložení; 6. Spotřební služby - postavení v rámci tercierního sektoru; 7. Maloobchod - vymezení, hlavní vývojové trendy, prostorové rozložení.
Literatura
  • monotematické vydání časopisu Professional Geographer (1995) 47, 1, Blackwell, Cambridge
  • SZCZYRBA, Zdeněk. Transformace struktur maloobchodní sítě České republiky : (regionálně geografická analýza s důrazem na Olomoucko). 2000. 145 s., 13. info
  • Services and metropolitan development : international perspectives. Edited by P. W. Daniels. London: Routledge, 1991. xxii, 331. ISBN 0415008522. info
Výukové metody
Výukové metody - přednášky, diskuse v hodině, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Kolokvium (ústní) ověřuje schopnost samostatné úvahy v rámci řešené problematiky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.