Z0099 Regionální geografie světa - Afrika, Austrálie a Oceánie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2010
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Martin Culek, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc. (přednášející)
Mgr. Bc. Martin Braun (cvičící)
Mgr. Ondřej Herzán (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
Rozvrh
Po 10:00–11:50 Z5,02004
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z0099/01: Út 14:00–14:50 Z4,02028, M. Braun
Z0099/02: Čt 12:00–12:50 Z4,02028, M. Braun
Předpoklady
PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( M - GR ) || PROGRAM ( N - BI ) || PROGRAM ( N - MA ) || KREDITY_MIN ( 75 )
Zájem o danou oblast a její problematiku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/70, pouze zareg.: 0/70
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače s regionální geografií Afriky, Austrálie a Oceánie, v první části z fyzicko-geografického hlediska (přednáší M. Culek), ve druhé ze socioekonomického hlediska (přednáší A. Věžník); Na příkladu modelových území ev. makroregionů bude poukázáno blíže na některé specifické vlastnosti a problémy kontinentů; Studenti se kromě regionálních znalostí naučí využívat dosavadních znalostí z geografických disciplin a své znalosti si rozšíří o některé speciální problémy vážící se k daným oblastem.
Osnova
 • 1. Úvod, Afrika - základní geografické rysy a topografická data, geologický vývoj a stavba.
 • 2. Základní geomorfologické rysy Afriky.
 • 3. Podnebí, klimatické oblasti, hydrografie, pobřežní vody Afriky.
 • 4. Půdy, Biota, krajinoekologické problémy, ochrana přírody v Africe.
 • 5. Historický a politický vývoj Afriky, obyvatelstvo a sídla Afriky.
 • 6. Zemědělství a jeho problémy, potravinová bilance, nerostné suroviny, těžební průmysl v Africe.
 • 7. Průmysl a industrializace, doprava, zahraniční obchod, rekreace.
 • 8. Komplexně geografická charakteristika makroregionů.
 • 9. Austrálie a Oceánie - základní geografické rysy a topografická data, geologický vývoj a stavba, základní geomorfologické rysy.
 • 10. Podnebí, klimatické oblasti, hydrografie, pobřeží Austrálie a Oceánie.
 • 11. Půdy, biota, krajinoekologické problémy a ochrana přírody v Austrálii a Oceánii.
 • 12. Historický a politický vývoj Austrálie a Oceánie, obyvatelstvo, sídla a státy.
 • 13. Zemědělství. Průmysl včetně těžby, doprava a zahraniční obchod, rekreace.
 • 14. Mezinárodní spolupráce, nadnárodní organizace, globalizace.
Literatura
 • The physical geography of Africa. Edited by W. M. Adams - Andrew Goudie - A. R. Orme. Oxford: Oxford university press, 1996, xxii, 429. ISBN 0198234066. info
 • BRINKE, Josef. Austrálie a Oceánie. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987, 295 s. URL info
 • VOTRUBEC, Ctibor. Afrika : zeměpisný přehled kontinentu a jeho oblastně ekonomické problémy. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973, 593 s. URL info
 • KELE, František a Peter MARIOT. Ostrovy a súostrovia Oceánie : malá encyklopédia Melanézie, Mikronézie a Polynézie. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1992, 151 s. ISBN 8008005149. info
 • ŠINDLER, Petr a Vladimír BAAR. Regionální geografie světadílů a oceánů : Afrika, Asie, Austrálie, Oceánie. 1., II. část. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta v Ostravě, 1988, 296 s. info
 • ŠINDLER, Petr a Vladimír BAAR. Regionální geografie světadílů a oceánů. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta v Ostravě, 1988, 309 s. info
 • GARDNER, Philip. Encyklopedie Zeměpis světa. Edited by Graham Bateman - Victoria Egan, Translated by Marta Bušková. V Praze: Columbus, 1994, 512 s. ISBN 8071760226. info
 • Lexikon zemí 2000. Praha: Fortuna Print, 1999, 503 s. ISBN 80-86144-35-6. info
 • Geografický místopisný slovník světa. Vyd. 1. Praha: Academia, 1993, 924 s. ISBN 8020004459. info
 • Lexikon zemí '96. Praha: Fortuna Print, 1995, 503 s. ISBN 80-85873-41-9. info
Výukové metody
Výuka probíhá v českém jazyce formou powerpointových prezentací s hojným využitím obrazového materiálu z Internetu. Základní výukovou metodou jsou přednášky, doplněné o moderní výukové metody. Součástí kurzu jsou i seminární práce studentů k aktuálním tématům studovaného předmětu.
Metody hodnocení
Nejprve je třeba řádné ukončení cvičení - prezentace vybrané problematiky v powerpointu na 10-15 min. a následná diskuse. Kvalita prezentace a aktivita na cvičeních jsou bodovány a celkem tvoří asi 20% výsledné známky. V druhé polovině semestru se ve cvičeních píšou dva krátké znalostní testy, jejichž hodnocení bude činit cca 10 % výsledné známky. Na cvičeních jsou přípustné max. 2 omluvené absence, za neomluvené absence se body strhávají. Po té zkouška - písemná z FG (částečně formou testu, částečně formou psaných odpovědí) - zkouší M. Culek, ústní zkouška ze SEG problematiky - zkouší A. Věžník. Výsledná známka je váženým průměrem dílčích hodnocení. Zkoušku z FG i SEG části je však nutno složit minimálně s hodnocením "E".
Informace učitele
Velmi doporučuji účast na přednáškách, vhodná jednoduchá studijní literatura pro předmět neexistuje. Součástí přednášek bude řada obrázků, které si od souseda prostě neopíšete. Kostru FG části přednášek se budu snažit dát do ISU. Tak mnoho zdaru, budeme se snažit, aby to bylo zajímavé. M. Culek.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2022, podzim 2024.