Z4042 Geografie služeb

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011 - akreditace

Údaje z období podzim 2011 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
1/1/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
Předpoklady
Z3090 Humánní geografie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: poskytnout hlubší geografický pohled na sektor služeb; popsat funkční a prostorovou diferenciaci služeb; zachytit hlavní vývojové trendy na regionální, národní či globální úrovni.
Osnova
  • 1. Geografie služeb - úvod, diferenciace a hlavní trendy v tercierním sektoru, postavení služeb v globální a regionální ekonomice; 2. Výrobní služby - vymezení, hlavní vývojové trendy, prostorové rozložení; 3. Telekomunikace - rozvojové trendy, vliv na vývoj sektoru služeb; 4. Finanční služby - vymezení, hlavní vývojové trendy, prostorové rozložení; 5. Logistika - vymezení, hlavní vývojové trendy, prostorové rozložení; 6. Spotřební služby - postavení v rámci tercierního sektoru; 7. Maloobchod - vymezení, hlavní vývojové trendy, prostorové rozložení.
Literatura
  • monotematické vydání časopisu Professional Geographer (1995) 47, 1, Blackwell, Cambridge
  • SZCZYRBA, Zdeněk. Transformace struktur maloobchodní sítě České republiky : (regionálně geografická analýza s důrazem na Olomoucko). 2000. 145 s., 13. info
  • Services and metropolitan development : international perspectives. Edited by P. W. Daniels. London: Routledge, 1991. xxii, 331. ISBN 0415008522. info
Výukové metody
Výukové metody - přednášky, diskuse v hodině, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Kolokvium (ústní) ověřuje schopnost samostatné úvahy v rámci řešené problematiky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.