C1470 Úvod do matematiky pro chemoinformatiky a bioinformatiky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (přednášející)
Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D. (přednášející)
RNDr. David Sehnal, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Radka Svobodová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–12:50 A11/205
Předpoklady
Předpokládá se znalost středoškolské matematiky na úrovni gymnázia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs je přehledem základů lineární algebry, diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné a dvou proměnných a základů diferenciálních rovnic na nejnižší možné úrovni. Úkolem kursu je vytvořit představu o základních pojmech ve výše uvedených oblastech a v rámci cvičení získat dovednosti při řešení jednoduchých příkladů.
Osnova
  • 1) Množiny, základní množinové operace, číselné množiny. 2) Matice, vektory, operace s vektory, lineární závislost, hodnost, determinanty, systémy lineárních rovnic. 3) Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině a prostoru, kuželosečky. 4) Funkce jedné proměnné, základní vlastnosti (definiční obor, obor hodnot, monotónnost, parita, periodicita, graf). 5) Vlastní a nevlastní limita funkce ve vlastním a nevlastním bodě, výpočet limity, spojitost funkce. 6) Derivace funkce, lokální a absolutní extrémy, inflexe. 7) L'Hospitalovo pravidlo a jeho aplikace na výpočet limit, diferenciál funkce. 8) Průběh funkce. 9) Integrální počet funkcí jedné proměnné, substituční metoda a metoda per partes, určitý integrál. 10) Diferenciální počet funkcí dvou proměnných, parciální derivace, lokální a absolutní extrémy. 11) Integrální počet funkcí dvou proměnných. 12) Pojem dvojného, trojného a křivkového integrálu. 13) Obyčejné diferenciální rovnice prvního řádu.
Literatura
  • OSIČKA, Jan. Matematika pro chemiky. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 213 s. ISBN 80-210-2083-0. info
  • REKTORYS, Karel. Co je a k čemu je vyšší matematika. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. 156 s. ISBN 8020008837. info
Výukové metody
Teoretická příprava formou přednášek.
Metody hodnocení
Zkouška je písemná. Ve sporných případech je písemná zkouška následována zkouškou ústní.
Informace učitele
Kurs je seznámením s vysokoškolskou matematikou na nejnižší možné úrovni. Kromě výše uvedených učitelských kombinací je vhodný pro kohokoli, kdo má zájem projít nejzákladnější pojmy, vytvořit si o nich geometrickou představu a naučit se řešit jednoduché příklady.
Další komentáře
Předmět již není vypisován.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.